Boligmarked i langsom bedring

Læs mere
Fold sammen
Det danske boligmarked er i bedring fra en historisk dårlig helbredssituation, vurderer Sydbank i en ny analyse. Optimismen har sit afsæt i blandt de rekordlave korte renter, stigende disponible indkomster og kraftige boligprisfald, der alt sammen gør det lettere for unge første-gangskøbere at få fodfæste på boligmarkedet

Men det kan også ses ved, at boligsælgerne for tiden justerer deres udbudspriser væsentligt mindre ned end tidligere. I juli lå det samlede nedslag i udbudspriserne i forhold til de udbudte boliger på det laveste niveau siden december 2007.

»Så der er visse tegn på en bedring, men boligsælgerne skal ikke tro, at træerne er på vej til at vokse ind i himlen. Der er stadig store udfordringer forude i form af blandt andet stigende ledighed, og vi har også set en fortsat voksende kløft mellem de faktiske handelspriser og priserne på de udbudte boliger. Køber og sælger står stadig langt fra hinanden,« siger Christian Hilligsøe Heinig, der er chefanalytiker i Sydbank.

Renterne er dykket
Han vurderer også, at de relativt små nedslag, der er givet i udbudspriserne i juli, kan være en enlig svale hen over ferien.

Så i de fleste tilfælde vil de, der skal sælge bolig fortsat være tvunget til at skære af prisen før et salg.

»Men nedslaget er mindre end før, og det skyldes formentlig, at den store panik- reaktion i kølvandet på den voldsomme finansielle turbulens mod slutningen af sidste år og i starten af i år har fortaget sig.

Ligeledes er renterne blevet sat ned med rekordfart, og de historisk lave renter bidrager til, at det er blevet markant billigere at købe ny bolig. Den effekt forstærkes af, at vi også har set historisk store prisfald på boligmarkedet,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Fortsat er ledigheden dog hastigt stigende, hvilket trækker i modsat retning.

Der er fortsat også et meget stort udbud af boliger og lange salgstider. Der er med andre ord ikke tale om, at alt nu går som smurt i olie. Markedet for bolighandel er fortsat meget trægt, men dog lidt mindre negativt end før.@BM BYLINE MED FOTO:les@berlingsked.dk