Boliglån er historisk billige

Foto: Linda Kastrup. Den lave inflation luner i ejerboligerne. Den tilhørende lave rente giver rekordbillige lån på ned til nul pct., mens den lave inflation samtidig trykker prisen på opvarmning af boliger ned.
Læs mere
Fold sammen

Den lave inflation luner i ejerboligerne. Den tilhørende lave rente giver rekordbillige lån på ned til nul pct., mens den lave inflation samtidig trykker prisen på opvarmning af boliger ned. Samlet set er boligrelaterede udgifter ligefrem faldet med 0,3 pct. over det seneste år, oplyser chefanalytiker i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann. Samtidig er boligejernes værdier også steget - med 7 pct. for husejernes vedkommende og knap 12 pct. for lejlighedsejernes vedkommende.

Der er dog små skår i glæden for boligejerne. Udgifterne til især at reparere men også at indrette boligen er steget mere end den generelle inflation. Det er i 2015 blevet 2,1 pct. dyrere at vedligeholde og reparere en bolig, mens boligudstyr og husholdningstjenester er steget med 0,9 pct.

»Det er primært møbler, boligudstyr og tæpper, der er steget, mens prisen på husholdningsapparater, glas, service og værktøj faktisk er faldet en lille smule,« oplyser Lise Nytoft Bergmann i en analyse.

Danskere med hang til lange bade skal også tænke sig om. Prisen på vand er steget med 4,7 pct. i 2015. Til gengæld bevirker de faldende priser på råolie, at forbrugerprisen på olie og naturgas er faldet med henholdsvis 18 og 16 pct. i 2015. Boligejere med fjernvarme har tilsvarende oplevet et gennemsnitligt prisfald på 12 pct.

De lave prisstigninger går uden om lejere, der har set den gennemsnitlige leje stige med 1,9 pct., hvilket er mere end stigningen i de gennemsnitlige lønninger i landet. De seneste 15 år er huslejen dog gennemsnitligt steget med ca. 2,5 pct. om året.