Børsopgange

Det var første børsdag i det nye år og andre asiatiske aktiebørser fulgte efter ansporet af stærke

kursopgange for teknologiaktier i Wall Street. Nikkeis aktieindeks endte den første børsdag med en opgang på 3,12

pct. eller 328,97 points til 10.871,49.


Optimisme over for teknologiaktier vendte tilbage til børserne efter den seneste

og ret pludselige opgang i efterspørselen af halvledere til computerindustrien.Tyske metaljobs på vippen

(FRANKFURT)

Tysklands svage økonomiske vækst har hårdere end ventet ramt metal- og elektroindustrien.


Formanden for arbejdsgiverforbundet

Gesamtmetall, Martin Kannegiesser, siger, at mindst 200.000 arbejdspladser er kommet i farezonen. Metalbranchen beskæftiger

i dag 3,5 millioner, men manglende ordrer kan medføre, at virksomhederne meget snart må nedlægge jobs. I foråret

regnede metal- og elektroindustrien med en produktionsnedgang på 2,5 pct., men de seneste opgørelser over markedssituationen

viser, at der i år må forventes en tilbagegang på 4,0 pct. Ved indeværende års midtvejsskifte var der allerede

nedlagt 2,2 pct. af arbejdspladserne.Australsk økonomi(SYDNEY) Australiens centralbank betegner den australske

økonomi som verdens sundeste, selv om der er antydninger af en neddæmpning af den økonomiske vækst.


Centralbankdirektør

MacFarlane siger, at Australien vel nok er det land, der er kommet mest uskadt ud af de seneste globale finanskriser og han vil sikre

det ved at lade renten skal stige til et passende niveau og det er 5,5 pct. mod den nuværende rentesats på 4,75 pct. Den

australske økonomi er i år vokset med 4,0 pct. udregnet på årsbasis.Grænsehandel blomstrer(BERLIN)

Detailhandelen blomstrer i det hollandsk-belgisk-tyske grænseområde.


Den lette passage af grænseovergangene

har sat et storst skub i de mange detailforretninger i området, hvor befolkningen gør stort brug af at foretage deres

indkøb på tværs af grænserne tillokket af det store udvalg og priskonkurrencen, der er let at få øje

på med den fælles valuta, euroen.


Hollands førende varehuskæde De Bijenkorf har forstærket sin tilstedeværelse

i grænseområderne og har netop åbnet et nyt stormagasin i grænsebyen Enschede i Holland og venter over halvanden

million kunder årligt. "Die Welt" skriver, at der allerede kommer indkøbskunder fra store dele af Westfalen.


De

Bijenkorf har foruden en række mindre forretninger 11 store varehuse i størrelsesordenen på ca. 10.000 kvadratmeter.

Høj

oliepris længe endnu

(LONDON) De globale oliepriser holder sig nær de 27 dollars pr. tønde, holdt oppe af uroen

for en amerikansk militær aktion imod Irak, også selv om den synes skudt noget ud i en uvis fremtid.


Uden krigstruslen

vil prisen ifølge analytikere ligge på mellem 18 og 20 dollars eller samme prisniveau, der rådede i slutningen

af 2001.


For de olieforbrugende lande står det klart, at kommer det til åben krig i det mellemøstlige område,

vil Iraks leder, Saddam Hussein, gøre alt for at inddrage så mange arabiske lande som muligt i konflikten. Det vil ikke kunne

undgå at få mærkbare negative følger for industrilandene.


Oliens betydning som energikilde er meget

stor i disse lande og hver fem dollar mere på en tæønde olie betyder en nedgang i bruttonationalproduktet på

en kvart procentpoint. Derfor vil en fortsat konstant oliepris på 27 dollars i endnu et halvt år give verdensøkonomiens

BNP en nedgang på en halv procentpoint end ved en normal oliepris på 18-20 dollars, skriver "Financial Times".

Libyen

øger olieproduktion

(MILANO) Libyens produktion af olie er i vækst. Oasis-gruppen, der står for olieudvindingen

i Libyen, vil gennem udnyttelsen af nye oliefund øge dagsproduktionen med 175.000 tønder råolie inden år

2004. Den samlede merproduktion vil i 2006 være nået 325.000 tønder. Libyen, der er medlem af OPEC, har fået

tildelt en daglig produktionsmængde på 1,162 million tønder.


Oasis-gruppen består blandt andet af de

amerikanske selskaber Conoco, Amerada Hess og Marathon.