Biotek-erhvervet holder vejret

Budskabet om nedskæringer i bevillingerne til universiteterne modtages med afventende skepsis fra lægemiddelverdenen og

den vigtige bioteksektor.


Der er ingen tvivl om, at sektoren frygter det værste. Den melder foreløbigt forsigtigt

ud, før der er klarere signaler fra regeringen. Umiddelbart ser det ud til, at regeringen ikke vil følge op på

den tidligere regerings tilsagn om væsentlige ekstrabevillinger til universiteterne og de højere læreanstalter.


Lægemiddelindustriforeningen,

Lif, var i sensommeren på banen med meget markante udsagn om, at antallet af ph.d.''ere var foruroligende lavt, og at Danmarks

gode udvikling på lægemiddelfronten var truet på grund af massive flaskehalsproblemer blandt højtuddannede

inden for teknik og naturfag.


Disse højtuddannde forskere er selve livsnerven i den biomedicinske sektor, og SR-regeringens

meddelelse om, at der var yderligere bevillinger på omkring 400 mio. kr. på vej, blev modtaget med glæde i branchen.

Derfor giver de seneste udmeldinger fra forskningsminister Helge Sander anledning til bekymring.


- Jeg kan naturligvis kun tale

for det område, jeg selv kender - naturvidenskab og teknik. Her tegnes desværre et billede af en forskningssektor, der

gradvist taber terræn. Vi oplever i øjeblikket en langsom erodering af videngrundlaget, hvilket er en faretruende udvikling, siger

Børge Diderichsen, der er forskningschef på Novo og formand for Lifs Forskningspolitiske Styregruppe.


Han henviser

til, at danske forskere i mindre og mindre omfang publicerer videnskabelige afhandlinger og får citat i andre videnskabelige

skrifter. Desuden oplever danske forskere at det er blevet vanskeligere at rejse penge via ansøgninger, og det er ofte vanskeligt,

at få besat f.eks lektorstillinger efter opslag.


Forskningschefen er forsigtig med at komme med alt for bombastiske udmeldinger

før regeringens endelige stillingtagen er kendt. Lif har i et brev til forskningsminister Helge Sander gjort gældende,

at netop deres område bør nyde en særlig bevågenhed.


Erhvervet er den mest værdiskabende sektor

i dansk erhvervsliv, hævder Lif. Samtidig mærker sektoren konsekvensen af en vigende offentlig forskningsinsats, hvor

det kraftige underskud af forskere, ingeniører og teknikere er en møllesten om halsen i forhold til en fortsat gunstig udvikling

i erhvervet. Lægemiddelsektoren eksporterede sidste år for omkring 24 mia. kr. og har 20.000 ansatte.


Hver medarbejder

i sektoren giver hver anledning til en eksport på 1,2 mio. kr., hvilket ifølge Lif klart viser, at de nationaløkonomiske konsekvenser

af en udsultet forskning indenfor eksempelvis det naturvidenskabelige område bliver voldsomme.


- Vi kan håbe på,

at regeringen vælger at omfordele ressourcerne, så konsekvenserne for vores sektor ikke bliver så mærkbare.

Hvis det skulle vise sig at blive tilfældet, er der måske grund til at være mindre bekymret, siger Børge

Diderichsen.