Bilsalget formørkede dansk økonomi

Skuffelsen var i første omgang stor hos de danske økonomer, da dagens tal for den økonomiske udvikling kom tidligere på dagen. Men et spadestik ned i tallene viser, at de ændrede bilafgifter forværrer billedet af den danske økonomi.

Kraftig opbremsning. Det var den umiddelbare reaktion på dagens tal for det danske bruttonationalprodukt (BNP), der i andet kvartal i år havde en direkte negativ udvikling sammenlignet med første kvartal.

Men billedet er en anelse mere nuanceret. For da regeringen sammen med Dansk Folkeparti i foråret ændrede bilafgifterne, ændrede de samtidig markant ved danskernes indkøb af nye biler.

"Dykker man dybere ned i tallene, er det tydeligt, at faldet i den økonomiske aktivitet i andet kvartal til en vis grad kan tilskrives ændret adfærd oven på forårets ændring af bilafgifterne," siger cheføkonom i Danske Bank, Steen Bocian.

Han peger på, at afgiftsændringen i april gav anledning til stor usikkerhed. Mange valgte derfor at udskyde deres bilkøb, og tallene taler deres tydelige sprog: I andet kvartal faldt investeringer i transportmidler med 23 procent.

Men ser man på udviklingen alene fra juni til juli steg bilsalget til erhverv med næsten syv procent. Steen Bocian vurderer derfor, at det er meget sandsynligt, at den negative udvikling bliver modsvaret af høj vækst i tredje kvartal.

"Meget tyder således på, at virksomhederne har udskudt deres køb af biler, og først i juli er der kommet gang i markedet igen," siger han.

Samme tendens gør sig gældende for de danske husholdninger, der også har holdt igen med at købe nye biler på grund af afgiftsændringerne.

Husholdningernes anskaffelse af nye køretøjer faldt således med 3,8 procent i andet kvartal, mens der igen er kommer fart på udviklingen igen fra juni til juli.

Steen Bocian kan ikke sige præcist, hvor stor indflydelse de ændrede bilafgifter har på udviklingen i den økonomiske vækst, da der blandt andet ikke umiddelbart findes tal for, hvordan lagersituationen er påvirket af afgiftsomlægningen.

"Det er derfor usikkert, hvor meget væksten skal korrigeres op, hvis man skal korrigere for de specielle forhold med hensyn til afgiftsomlægningen. Men der er ingen tvivl, at væksten underliggende har været højere end indikeret i dagens tal."