Betalingsfrister skaber forvirring

Told og Skat bør hurtigst muligt melde ud om, hvordan virksomhederne skal forholde sig til de nye og skrappere indbetalingsfrister

for medarbejdernes a-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Betalingerne skal ske den sidste bankdag i hver måned, og det giver problemer

i mange virksomheder.


Det er Foreningen af Registrerede Revisorer, FRR, der kommer med den klare opfordring til Told og Skat.


Det

sker efter, at de nye regler netop er trådt i kraft. De har skåret ti dage af virksomhedernes frist for indbetaling af

de ansattes a-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Fra og med 31. januar i år har pengene skullet indbetales i huj og hast i slutningen

af hver måned.


- Det er meget besævrligt og bliver ekstremt sammenpresset, når virksomhederne skal lave opgørelsen

den sidste bankdag i måneden, siger afdelingshef i FRR, Henrik Friis.


- I mange tilfælde vil virksomhederne ikke

kunne nå at udregne a-skatten på en dag. Så Told og Skat bør præcisere, hvordan virksomhederne skal forholde

sig, hvis de ikke kan nå at blive færdige til tiden, siger Henrik Friis.Hen i vejret

Stramningen af indbetalingerne

gælder for alle virksomheder, der har så mange ansatte, at de skal trække over en mio. kr. i a-skat. Det vil sige alle

virksomheder med mere end cirka 10 ansatte.


Og den afkortede kredittid giver hvert år omkring 12 mia. kr. ekstra i statskassen,

hvilket er årsagen til, at den tidligere regering fik reglerne indført.


I loven bliver det fremført, at stramningen

ikke vil skabe problemer for virksomhederne, fordi de fleste bruger edb-systemer og eventuelt Dataløn til at administrere de

ansattes lønninger.UklarhederHenrik Friis mener, at den melding er helt hen i vejret, og han fremhæver, at

det langt fra er alle virksomheder, der gør brug af Dataløn og lignende bureauer.


Og specielt i virksomheder, som

udbetaler kørselsgodtgørelser og har timelønnede medarbejdere, kan der opstå problemer. Det er langt fra

altid, at de med sikkerhed kan opgøre, hvor meget deres medarbejdere skal have i løn og derved betale i skat den sidste

bankdag i hver måned. I mange tilfælde bliver lønnen korrigeret måneden efter.


- Virksomhederne bliver

i det tilfælde nødt til at indbetale


a-skatten efter et skøn, og det er noget rod. Så Told og Skat

bør tage kontakt til regionerne for at finde ud af, hvilke problemer der har været. Vi skal have fjernet nogle af de

uklarheder, der er omkring det beregningstekniske, siger Henrik Friis.


Afdelingschef Jørgen Pedersen, Told og Skat, er

godt klar, at de nye regler kan have skabt usikkerhed, og han vil nu tage kontakt til regionerne for at finde ud af, hvordan det er

gået med indbetalingerne for januar måned.


- På den måde kan vi få et overblik over, om der er

behov for en ekstra informationsindsats, siger Jørgen Pedersen.


Han satser på, at Told og Skat har klarhed over

problemerne inden udgangen af februar.