Betalingsbalancen sætter rekord

Læs mere
Fold sammen
Trods et mindre dyk i december fløj betalingsbalancen afsted sidste år, og overskuddet satte rekord med et plus på

33,7 mia. kr. Målt i kroner er det det hidtil største overskud, som vi nogen sinde har præsteret.


Det flotte

resultat kom primært i land, fordi handelsbalancen boblede af sundhed med et overskud på 56,8 mia. kr.


Det er en

stigning på 7,7 mia. kr. i forhold til året før, og det svarer til næsten 11.000 kr. pr. dansker.


Tallene

fremgår af den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. Heri kan man læse, at vores store overskud på samhandelen

med udlandet først og fremmest kommer fra eksporten til lande som Tyskland, USA og Østeuropa.


Samlet set voksede

de danske virksomhederes salg af varer og produkter til disse lande med 15,3 mia. kr., mens den tilsvarende import kun steg med ni mia.

kr.


Hvis blikket vendes mod de enkelte produkter, fremhæver cheføkonom i Handelskammeret, Jens Brendstrup, at det

i høj grad er tre varegrupperne, som de udenlandske forbrugere og virksomheder har fået øjnene op for.


l

Medicinalprodukter, hvor det er først og fremmest mærkevarer som insulin og lykkepiller, som giver et stort salg. De

største markeder er USA, Rusland og Japan.


l Afsætningen af specielt svine- men også oksekød er ligeledes

gået forrygende. De danske landmænd slap med skrækken og blev hverken ramt af mund- og klovsyge eller kogalskab.

Den besked gik rent ind hos forbugerne i Storbritannien, Japan, Tyskland og Italien.


l Vindmølleeksporten fortsatte sin

fremgang og er blevet firdoblet siden 1996. Den kom op på 8,3 mia. kr. sidste år. Over halvdelen af den eksport går

til Tyskland.Godt nyt

For både de danske forbrugere og virksomheder er det pæne overskud på betalingsbalancen

godt nyt. Det giver ekstra penge i kassen til at betale af på udenlandsgælden, der nærmer sig nul med hastige skridt.


Det

giver mulighed for en lavere rente i Danmark. Flere eksperter taler ligefrem om, at den solide betalingsbalance plus en stærk

krone åbner mulighed for, at Danmarks Nationalbank igen kan gå enegang og sætte den danske rente ned.


Når

betalingsbalancen i december sidste år endte med et underskud, skyldtes det ifølge seniorøkonom i Danske Bank,

Steen Bocian, et stort indkøb af fly og skib. De fleste eksperter regner med, at betalingsbalancen vil fortsætte med

at vise positive takter i de kommende år.


- Stigningerne i både eksporten og importen er stagneret hen over året.

Vi venter en vending på begge poster. Importen vil stige i løbet af første halvår og eksporten hen over

sommeren i takt med, at den udenlandske vækst tager til, siger Steen Bocian til RB-Børsen.


Han tilføjer,

at importen ventes at stige før eksporten, fordi pinsepakken stadig har effekt. Den ventes at påvirke det indenlandske

forbrug positivt i de kommende måneder.