Betalings- og handelsoverskuddet faldt i februar

Danmarks overskud skrumpede på såvel handels- som betalingsbalancen i februar.

Foto: Kasper Palsnov

Danmarks overskud skrumpede på såvel handels- som betalingsbalancen i februar.

For betalingsbalancen var der tale om et meget begrænset fald til 11,6 mia. kr. fra reviderede 11,7 mia. kr. i januar. Handelsbalancen opgjort eksklusive skibe og fly faldt til 6,8 mia. kr. fra 8,5 mia. kr.

I februar steg importen af varer med 3,2 pct., mens eksporten faldt med 0,5 pct.