Bestyrelseshonorar overstiger flere års velgørende fondsarbejde

Et enkelt bestyrelsesmedlem i skikkelse af advokat Vagn Thorup står til at få 20 millioner kroner igennem det ombruste incitamentsprogram, som er etableret i det fondsejede holdingselskab Insepa. Det er lige så meget, som fonden har udbetalt til almennyttige formål over de seneste mange år.

Advokat og bestyrelsesformand Vagn Thorup står til at få et optionsprogram af en værdi på ca. 20 mio. kr. Arkivfoto: Charlotte Elgaard Christensen Fold sammen
Læs mere

Pengene skulle være gået til fondens almennyttige arbejde, men i stedet går de til ledelsen. Det er en af Erhvervsstyrelsens konklusioner i den foreløbige afgørelse på incitamentsaftalen i det fondsejede selskab Insepa, som samlet skal indbringe ledelsen 65 millioner kroner.

Fonden bag Insepa er blevet kritiseret hårdt af Erhvervsstyrelsen for størrelsen på det udbytte, som fonden har fået fra holdingselskabet, og som danner grundlag for det almennyttige arbejde, fonden er stiftet for at udføre. Det fremgår af den foreløbige afgørelse, Erhvervsstyrelsen kom frem til i maj.

»Styrelsen har bemærket, at ledelsen i Insepa som følge af incitamentsprogrammet ville modtage ca. det samme beløb, som fonden har modtaget i udbytte i 22 år som eneejer af Insepa. Der synes således at være et væsentligt misforhold mellem betaling til ledelse og ejer,« skriver Erhvervsstyrelsen i sin foreløbige afgørelse, hvor myndigheden har erklæret incitamentsaftalerne for ugyldige.

Formand for Insepa, advokat Vagn Thorup, sidder sammen med et menigt medlem af Insepas bestyrelse, Sven-Gunnar Schough, også i ejerfondens bestyrelse, og de to står til at få henholdsvis 20 millioner og fem millioner kroner gennem incitamentsprogrammet. Det svarer mere eller mindre til det beløb, som fonden har udloddet til almennyttige formål i perioden fra 2002 til 2014, hvor der blev uddelt knap 24 millioner kroner.

Skattefordele

Erhvervsdrivende fonde har lukrative skattefordele, fordi de bidrager til såvel velgørende formål som samfundsrelevante initiativer inden for blandt andet sport og kultur. Hvor mange penge fondene kan uddele til de erklærede almennyttige formål afhænger af udbyttet fra de underliggende selskaber.

Den bornholmske fond er stiftet i 1971, og i fundatsen står der, at »formålet med fondens etablering er med respekt af mulige driftsomkostninger at anvende fondens årlige indtægter til uddeling af legater« til forskellige velgørende formål, blandt andet forskning og bekæmpelse af forurening i farvande omkring Danmark, Dansk Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp.

Berlingske Business har forsøgt at få en kommentar fra fondens formand Erik Winther, men han henviser til et brev, som fondens advokat, Eigil Lego Andersen, har sendt til Erhvervsstyrelsen. I forsvaret over for Erhvervsstyrelsen forklarer fonden i brevet gennem advokaten, at »historisk svingende indtjening i fiskeindustrien gør, at udbyttet har haft en størrelse, som kan sikre en solid virksomhed med god mulighed for at modstå tab«.

»Vi mener, at det er helt i stifters ånd, at man sikrer virksomheden så godt som muligt,« skriver fonden.

Beskedent udbytte

Men ser man udbyttets størrelse i forhold til andre af landets fonde, er beløbet beskedent. Fonden J.P.A Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond har i en årrække modtaget cirka tre millioner kroner i udbytte fra Insepa, som er 100 procent ejer af fonden. Ser man på udbytte i forhold til resultat efter skat, har Insepa i perioden fra 2010 til 2014 udbetalt ti procent i udbytte til fonden, som i 2014 havde en egenkapital på 26,5 mio. kr.

Til sammenligning får nogle af Danmarks største erhvervsdrivende fonde en noget større procentdel i udbytte i forhold til de underliggende selskabers resultat efter skat. For eksempel har Lundbeckfonden modtaget 36 procent i udbytte i forhold til resultat efter skat i Lundbeck i perioden fra 2010 til 2014, mens Trygfonden i samme periode har modtaget 60 procent i udbytte i forhold til resultat efter skat i Tryg.

Det er fondstifterens to børnebørn, Henrik Espersen og Lars Espersen, der har gjort Erhvervsstyrelsen opmærksom på incitamentsprogrammet i Insepa. Mens Henrik Espersen ikke længere er en del af fondens arbejde, sidder Lars Espersen i bestyrelsen. De to har hyret advokat Knud Foldschack, som blandt andet er kendt for at føre christianitternes sag mod staten og selv sidder i bestyrelsen i en række fonde. Selv om han ikke vil udtale sig om den konkrete sag, siger Knud Foldschack, at »de allerfleste fonde laver et rigtig, rigtig godt stykke arbejde«.

»Når der kommer sager, der kan bringe troværdigheden på spil, reagerer man fra politikernes side med mere tilsyn. Mere tilsyn er absolut ikke det, der er brug for. Det vil begrænse innovation og risikovilligheden i spændende projekter,« siger Knud Foldschack.

Erhvervsstyrelsen arbejder fortsat på en endelig afgørelse af sagen.