Bestyrelsesformanden: Lær af Silicon Valley

Lone Fønns Schrøder, bestyrelseforsmand for bl.a. Saxo Bank. Sidder desuden i bestyrelsen for bl.a. IKEA, Volvo og Schneider Electric.

Foto: Søren Bidstrup.
Læs mere
Fold sammen

»For at forstå kravene til morgendagens dygtige medarbejdere, må man forstå den virkelighed, der møder mange virksomheder i dag. Volvo, som jeg sidder i bestyrelsen for, er et godt eksempel. Virksomheden er mere en 60 år gammel, men på grund af nye teknologier nødt til at genopfinde sig selv.«

»Tidligere var Volvo ingeniørdrevet. Man leverede et teknisk produkt. Nu er bilen i langt højere grad en platform, der skal spille sammen med omgivelserne digitalt. Bilen skal være selvkørende, selv kommunikere med værkstedet og være en del af et større netværk. Det giver nye konkurrenter. For fem år siden var det Audi, BMW og Mercedes, der fyldte, når vi talte om konkurrenter på bestyrelsesmøderne. I dag diskuterer vi også Google og Tesla.«

»Det kræver medarbejdere, der forstår den teknologiske revolution, og det kræver medarbejdere, der kan implementere den nye virkelighed i organisationen. Vi mennesker tænker meget lineært. Men udviklingen er ikke lineær. Det kan man lære af bl.a. de disruptive virksomheder i Silicon Valley. Det giver i dag en hundrede gange bedre ballast at tage et studiejob i sådan en virksomhed frem for en bank. Medarbejdere, der har den disruptive tænkning under huden, og samtidig kan tænke og bruge den til at transformere forretnigsmodeller, kommer i høj kurs.«