Beskæftigelsestal skaber lille bekymring

Nye tal for det danske arbejdsmarked i andet kvartal giver anledning til en vis bekymring hos chefanalytiker Tore Stramer fra Nykredit.

Danmarks Statistik kunne tirsdag morgen offentliggøre det såkaldte arbejdstidsregnskab for andet kvartal, og det viste en stigning i beskæftigelsen i perioden på 6000 personer.

Den udvikling indikerer ifølge Tore Stramer en risiko for en lille nedrevidering af den flotte stigning i beskæftigelsen på 6900 personer, som de foreløbige nationalregnskabstal tidligere har vist.

- Men nok mest bekymrende lå antallet af arbejdstimer uændret i andet kvartal efter ellers at være steget stødt over de seneste kvartaler. Det kan desværre være et varsel om, at de seneste mange måneders flotte fremgang i beskæftigelsen er ved at bremse op, vurderer chefanalytikeren.

Han peger på, at der normalt er en tendens til, at virksomhederne trækker lidt mindre på deres nuværende medarbejdere, når efterspørgslen aftager.

- Dagens lidt svagere beskæftigelsestal skal formentlig ses i lyset af, at særligt eksporten og industriproduktionen er faldet ganske tydeligt over de seneste fire måneder. Dertil kommer, at fremgang i privatforbruget fortsat må betegnes som svag, tilføjer Stramer.

Han holder dog fast i sin forventning om, at opsvinget igen vil vinde fart over de kommende måneder. Det begrunder han med, at dansk økonomi har medvind fra stort set alle fronter.

- Renterne er fortsat meget lave, beskæftigelsen stiger, boligprisstigningerne breder sig ud i landet, energipriserne og inflationen er meget lav, og der er udsigt til de højeste reallønsstigninger i seks år. Derudover er aktiviteten på vores vigtigste eksportmarkeder tiltagende, samtidig med at den effektive kronekurs er blevet svækket til gavn for afsætningsmulighederne uden for euroområdet, opsummerer han.