Beskæftigelsesminister har trykket på pauseknappen

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har sat lempelserne for arbejdspladsvurderinger og sikkerhedsorganisation for

små virksomheder på stand by. For et EU-direktiv er kommet i vejen, og kammeradvokaten er nu sat på sagen.


Det

stod ellers klart i regeringsgrundlaget, at regeringen ville lempe reglerne for de små virksomheder, når det gælder

sikkerhedsorganisation og arbejdspladsvurderinger. Kravet skulle gå fra virksomheder med fem ansatte til ti ansatte.


Nu

satser Beskæftigelsesministeriet på en hurtig afklaring fra kammeradvokaten om, hvorvidt regeringen kan leve op til løfterne.


-

Det er vores indtryk, at EU-reglerne om, at alle virksomheder skal have en arbejdspladsvurdering er accepteret af beskæftigelsesministeren,

og at han undersøger det nærmere. Ministeren vil nu i stedet have nogle brancherettede tjek-lister til de små virksomheder,

så de ikke behøver lave en normal APV. De får tilbudt materiale, der gør det lettere for dem, siger fuldmægtig

i Arbejdstilsynet Jimmy Jensen.


Mens Beskæftigelsesministeren, assisteret af kammeradvokaten, er gået i tænkeboks

for at undersøge EU-direktivet, så er Arbejdstilsynet gået i gang med at lave en række brancherettede tjek-lister,

som små virksomheder kan tage udgangspunkt i, når de skal udarbejde APV. Som en plaster på såret - indtil

det bliver afklaret om Danmark må lempe reglerne eller ej.Plads til lettelser

Balladen er opstået efter, at

det er kommet frem, at EF-Domstolen kører en sag mod tyskerne, fordi de har ændret på reglerne for arbejdspladsvurderingerne

på virksomhederne. Derfor er beskæftigelsesministeren nødt til at vente på den dom, før han kan lempe kravene

for danske virksomheder.


LO er på linje med Arbejdstilsynet ikke i tvivl om, at regeringen overtræder EU-rammedirektivet,

hvis lempelserne gennemføres. Mens Håndværksrådet er kommet til en anden konklusion efter at have været begravet

i EU-direktivet.


- Vores holdning er, at EU-reglerne ikke er så rigide, at der ikke er plads til en vis lettelse i forbindelse

med de nuværende regler. Især når det gælder arbejdspladsvurderinger siger direktivet ikke, at der skal være deciderede

APV''ere. Men arbejdsgiverne skal have en vurdering af risici for sikkerhed og sundhed til sin rådighed, siger juridisk konsulent

i Håndværksrådet Frants Nielsen.


Og med hensyn til sikkerhedsorganisation er de danske regler meget strammere

end direktivet, konstaterer Håndværksrådet.


- Derfor mener vi, at regeringen stadig kan arbejde videre med

at lempe vilkårene for de små virksomheder uden at overtræde EU-lovgivingen, siger Frants Nielsen.