Beskæftigelsen falder hurtigere i Danmark end i resten af EU

Beskæftigelsesfrekvensen hos danskerne falder mere end i resten af EU, viser ny undersøgelse. Særligt beskæftigelsen hos de unge falder.

Foto: Torben Christensen. beskæftigelsen traditionelt falder meget i Danmark, når kriser rammer. Den danske arbejdsmarkedsmodel gør det nemmere at afskedige, mens medarbejdere i andre lande ofte går ned i timetal.
Læs mere
Fold sammen

Danmark er stadig et af de lande med flest i beskæftigelse, men udviklingen på det danske arbejdsmarked peger mere nedad end i resten af EU.

Danmarks Statistik har offentliggjort den europæiske arbejdskraftsundersøgelse, og af den fremgår det, at beskæftigelsesfrekvensen herhjemme er faldet med 5,9 procentpoint. Det gennemsnitlige fald i EU har er imidlertid blot 1,6 procentpoint.

Vi har dog stadig EUs tredjestørste beskæftigelsesfrekvens. Det er særligt blandt de unge, at beskæftigelsen falder, og det holder ledigheden nede, da mange benytter situationen til at studere. Samtidig er mængden af fritidsjobs for de studerende også faldet, og de tæller i undersøgelsen med som almindeligt arbejde.

"Ledigheden er dog også steget for de unge, for det er desværre også blevet sværere at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, hvis man ikke har ret meget erfaring. Det skal blandt andet ses i lyset af, at den danske lønstruktur er meget sammenpresset, og unge får derved ikke sjældent en høj løn i forhold til det, de kan bidrage med i starten af deres karriere," siger cheføkonom Steen Bocian fra Danske Bank i en kommentar til tallene.

Han fremhæver desuden, at beskæftigelsen traditionelt falder meget i Danmark, når kriser rammer. Den danske arbejdsmarkedsmodel gør det nemmere at afskedige, mens medarbejdere i andre lande ofte går ned i timetal. Det gør de danske virksomheder mere omstillingsparate.

Cheføkonom Ulrikke Ekelund fra BRFKredit mener, man bør rette blikket mod lande som Malta, Luxembourg og Tyskland, hvor beskæftigelsesprocenten er stigende.

"Vi kan således konstatere, at med den rette økonomiske politik kan det faktisk lykkes at få flere ud på arbejdsmarkedet. Vi kommer således ikke uden om, at vi i Danmark må finde inspiration i den tyske model, hvor løntilbageholdenhed er en dyd," siger hun i en kommentar.