Beregn selv din nye skat

Danskerne skal have mulighed for at kunne beregne deres nye skat.Det er en af konsekvenserne af regeringens forårspakke,

som blev fremlagt i går.Beregningerne kommer til at foregå på Skatteministeriets hjemmeside.

skattesiden går regeringens pakke mere konkret ud på, at indfasningen af skattereformen rykkes frem.Hele reformen

kommer derfor til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år. I stedet for den oprindelige model, hvor den

først skulle have været fuldt integreret i 2007.Pakken betyder, at grænsen for, hvornår mellemskatten

sætter ind hæves.I år kommer grænsen derved op på 254.000 kr. Samtidig, vokser det maksimale

beskæftigelsesfradrag fra 6.000 kr. til 7.000 kr.Resultatet er, at 750.000 danskere får lettet deres marginalskat

fra 49,2 pct. og til 42,9 pct.Oveni i den håndsrækning kommer suspensionen af Den Særlige Pensionsopsparing,

SP, i 2004 og 2005. SP-bidraget er en tvungen opsparing på én pct. af folks løn.Hvis reformen bliver vedtaget

til tiden, kommer den til at træde i kraft fra juni, og 3,5 mio. danskere vil derfor få tilsendt et nye skattekort i løbet

af maj.Samlet set vil pakken give en typisk LO-familie omkring 900 kr. ekstra til forbrug om måneden.Det er naturligt

nok usikkert, hvor stor en del af de ekstra penge, der rent faktisk vil blive brugt.Den samlede effekter af pakken er således

langt fra entydige.

Ny reform

I en kommentar til pakken bemærker revisor- og rådgivningsfirmaet BDO Skat primært

to forhold.l På lang sigt vil skattelettelsen være den samme for en tømrersvend som for en adm. direktør.

Men suspensionen af SP-bidraget vil være en større fordel for direktørerne.l Selvstændige får

samme lettelser som alle andre, men de vil få mindre glæde af lettelserne i de år, hvor indtjeningen svigter. Det

problem eksisterer allerede på nuværende tidspunkt, men det vil blive for-stærket med indførelsen af den

nye pakke.Mens både Dansk Industri, DI, Dansk Handel & Service, DHS, og Håndværksrådet roser regeringen

for indgrebet, som de mener kommer på et godt tidspunkt.DI og specielt DHS påpeger ligeledes, at fremrykningen af

skattereformen åbner op for, at regeringen kan tage fat på at lave en ny skattepakke til næste år.-

Det helt store perspektiv er, at regeringen får mulighed for at komme i gang med nogle mere dybdegående reformer af vores

skattesystem allerede i 2005. Den gamle reform løb frem til 2007, og den gav regeringen en chance for at gemme sig. Den mulighed

har de ikke længere, siger markedschef i DHS, Heidi Schütt Larsen.