Bedre vilkår for aktieoptioner som aflønning

Den nye VK-regering arbejder i øjeblikket på højtryk for i den nærmeste fremtid at kunne præsentere

et lovforslag, hvor beskatningen af aktieoptioner udskydes til det tidspunkt, hvor aktierne sælges. Ledernes Hovedorganisation

jubler og forventer en stigning i antallet af ledere, der i fremtiden vil modtage en form for aktieaflønning.


For mindre

nystartede virksomheder er udgifter til løn en stor post, da likviditeten typisk vil være presset i en startfase. Den

nye regering mener, at det i sådanne situationer kan være en god ide at aflønne medarbejderne med aktier eller

aktieoptioner


Samtidig kan det motivere medarbejderne til at en ekstra indsats for virksomheden.


Regeringen vil derfor

med et nyt lovforslag meget snart forbedre de skattemæssige muligheder for at fremme udbredelse af aktier og aktieoptioner som

aflønningsform.Beskatning

Det er regeringens intention at udskyde beskatningen til det tidspunkt, hvor aktierne

sælges.


På den måde får den ansatte likviditet til at kunne betale skatten.


Som reglerne er i

dag beskattes aktieoptioner og tegningsretter på det tidspunkt, hvor de udnyttes til køb af aktier.


Aktier beskattes

på tildelingstidspunktet, og det kan indebære, at nogle af aktierne må sælges med det samme for at kunne betale

skatten


Den nye beskatning skal ske som aktieavance, og selskabet får ikke fradragsret.


- Vi arbejder på højtryk

med forslaget, og forventer at præsentere det i nærmeste fremtid. Den nye beskatningsform på salgstidspunktet skal

ske som aktieavance. Det vil sige, at de nuværende regler for aktieavancebeskatning også kommer til at gælde, når

det skal bruges som aflønningsform, siger Svend Erik Hovmand.Begrænset omfangDen tidligere regering havde

betænkeligheder vedrørende eventuel skatteundgåelsesmuligheder ved at man beskattede medarbejderen på salgstidspunktet.

Man anførte, at et problem i forhold til successionsreglerne kunne være, at beskatningstidspunktet kunne skubbes i det

uendelige, og at man kunne tage til udlandet og sælge aktierne, så staten gik glip af skatteindtægten.


Svend

Erik Hovmand mener ikke, at forslaget har en voldsom stor rækkevidde og indebærer langt hen ad vejen, at almindelige mennesker

får tildelt aktieoptioner af en beskeden størrelse.


- Jeg kender diskussionen, men jeg tror, at det vil ske i et

meget meget begrænset omfang. Men vi er altså ikke helt færdige med at udarbejde lovforslaget endnu, siger Svend

Erik Hovmand.Lederne tilfredseAntallet af privat ansatte ledere med en aktiebaseret aflønning er stigende.


Det

viser tal fra Ledernes Hovedorganisations lønstatistik 2001.


Sidste år modtog 4,1 pct. en form for aktieaflønning,

og i år er tallet steget til 5,9 pct. Det er en stigning på ikke mindre end 43 pct., selvom det stadig er et fåtal

af de danske ledere, der får aktieløn.


- Aktieaflønning er et vigtigt redskab i kampen om de bedste ledere

og medarbejdere. Derfor er det meget positivt, at regeringen sætter fokus på en mildere og mere enkel beskatning af aktieaflønning..

Det vil helt klart gøre aktieaflønning mere attraktiv. Vi forventer derfor, at det nye forslag vil betyde en stigning

i antallet af ledere, der modtager en form for aktieaflønning, siger formanden for Ledernes Hovedorganisation Svend Askær.


Venstre

havde forslaget om en beskatning af aktieavancen på salgstidspunktet med på partiets finanslovsoplæg for 2002 i

efteråret 2001, og her regnede man med, at det ville koste staten omkring 25 mio. kr.