Bedre styr på byggeridrift

Dermed blev en række centrale nøgletal forbedret. Det er tendensen i en virksomhedsanalyse, der undersøger rentabilitetsudvikling

blandt BYGs medlemmer.Niveauet for indtjeningen blandt de mindre og mellemstore byggevirksomheder blev dermed stabiliseret

yderligere.Regnskabsanalysen omfatter 460 virksomheder med en samlede omsætning på knap 7 mia. kroner.Det

samlede resultat indikerer, at et moderat fald i aktivitetsniveauet i forhold til 2000 ikke kom bag på hovedparten af virksomhederne

i sektoren.Således blev dækningsgraden løftet til 17,2 procent i 2001 mod 16,5 procent i den tilsvarende

undersøgelse for 2000.Det er sket i kraft af et betydeligt fald i sektorens gennemsnitlige lønomkostninger og

et moderat fald i materialeomkostninger.Det er endvidere positivt, at kapacitetsomkostninger var under kontrol og faldt med

2,8 procent for virksomhederne i stikprøven.Til gengæld viser tallene, at virksomhedernes likviditetsmæssige

situation er forringet. Driftsregnskabet for 2001 viser nemlig et fald i renteindtægterne og en betydelig stigning i renteudgifterne.