Bedre byggeri i store kommuner

Byggesektorens store organisation Dansk Byggeri er positiv i forhold til en kommunalreform med større enheder.Større

kommuner vil efter Dansk Byggeris opfattelse medvirke til en højere grad af professionalisme i forvaltningerne end det man

i dag oplever i de mindre kommuner.- De mindre kommuner har svært ved at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Det

kan vi bl.a. se i noget af det udbudsmateriale vore medlemmer bliver præsenteret for, siger Vibeke Gaardsholt, der er afdelingschef

i Dansk Byggeri.Hun forestiller sig også, at større kommunale enheder vil betyde, at der kommer et mere professionelt

modspil i fobindelse med OPS-opgaver. OPS står for Offentligt, privat samspil. Desuden ønsker hun en debat om opgavevaretagelsen

i kommunerne. Efter Dansk Byggeris opfattelse bør de fleste opgaver varetages af private virksomheder og ikke små virksomheder internt

i kommunerne, der f.eks. tager sig af vejvedligholdelse og mindre driftsområde. Hun opfordrer politikerne til at se nærmere

på det regelsæt, der regulerer hele dette område.Dansk Byggeri har naturligvis en aktie i denne sag, da en

øget udlicitering kan skabe flere opgaver til organisationens medlemmer. Derfor frygter Vibeke Gaardsholt også, at de

kommende storkommuner vil få en øget selvforståelse og derved påtage sig flere opgaver frem for færre

i eget regi. Også af denne grund vil hun have lovgrundlaget kikket efter i sømmene.Grundlæggende håber

Dansk Byggeri, at de større kommuner vil varetage opgaverne mere effektivt, og at der i fremtiden bliver stillet de samme krav

til effektivitet og opgavevaretagelse i den offentlige sektor som der gør i den private.Hele vejområdet er i dag

opdelt på 290 kommunale vejbestyrelser. Hertil kommer amternes og Vejdirektoratets resort. Dette administrative virvar er ikke

alt for effektivt, og Dansk Byggeri regner med, at større kommunale enheder vil bane vej for en række stordriftsfordele

på området.