Bedre analyser i nyt institut for Øresund

En årlig medlemsafgift på 45.000 kr. Det er prisen for virksomheder og organisationer, der vil være med på

noderne inden for integrationen af Øresundsregionen. Afgiften er den direkte vej til debat, kvalificerede rapporter og lobbyisme

overfor det politiske system.


Anders Olshov, der er senioranalytiker i Nordea og i flere år har været toneangivende

i debatten om udviklingen i Øresundsregionen, siger om det nyeste initiativ:


- Hvis integrationsprocessen skal lykkes,

er der brug for faktabaserede analyser, der kan give beslutningstagerne i regionen et bedre beslutningsgrundlag. Der er behov for

kvalificerede rapporter og et mødested for dialog.Videnskabeligt

For at sikre kvaliteten af det videnskabelige arbejde

vil professor Jørgen Wichmann Matthiessen, der er medlem af den midlertidige bestyrelse, sammensætte en videnskabelig

kommission med omkring otte medlemmer, der skal bedømme rapporternes kvalitet.


Gruppen skal bestå af innovative

personer på professorniveau, der arbejder indenfor bl. a regional udvikling og konkurrenceeven - muligvis også med et

indslag af personer, der kommer fra f.eks bioteknologi-verdenen, hvor Øresundsregionen står stærkt.


De deltagende

medlemmer af den midlertidige betyrelse lægger stor vægt på at få skabt bedre vilkår for et integreret

arbejdsmarked. Øresundsregionen skal helst udvikle sig til en funktionel stærk region, der formår at sammarbejde

med andre europæiske regioner.


Flere af medlemmerne ser gerne en nedtoning af den nationale indflydelse på området

til fordel for mere regional udvikling.


Desuden lægger de deltagende medlemmer vægt på, at instituttet er uafhængigt

af interesseorganisationer, politiske partier, myndigheder, virksomheder samt nationer. Desuden slår man på, at instituttet

er en "non-profit-organisation".Fonde og stiftelserDet nye institut har stiftende generalforsamling den 3. april. Bestyrelsen

forventer, at medlemmerne skyder 2,7 mio. kr. i instituttet det første år, og at beløbet er på 5,3 mio.

kr. allerede i 2004. Desuden forventes EU-støtte på 1,3 mio. kr. , hvilket beløb svarer til det beløb, der

tillige indskydes af medfinansierende, offentlige myndigheder.


Desuden håber fonden på, at der kommer anden ekstern

finansiering fra f.eks. fonde og stiftelser. Alt i alt forventes de årlige indtægter at stige fra 3,6 mio. kr. til 7,0

mio. kr. i perioden 2002 og 2004. Antallet af ansatte i det relativt beskedne sekretariat anslås til at blive tre-seks ansatte

i perioden, hvor antallet af medlemsvirksomheder ifølge prognoserne skal stige fra 60 til 120 medlemmer - hovedparten private. Sekretariatet

skal ligge i Malmø.