Barsel giver bøvl og ekstra omkostninger

Læs mere
Fold sammen
Trods regeringens løfter om færre administrative byrder for virksomheder, vil den ny barselsorlov give mere administrativt

bøvl og øgede omkostninger.


- Som forslaget ligger nu vil det give masser af administrativt bøvl for virksomhederne,

siger Lise Bardenfleth, konsulent hos Dansk Arbejdsgiverforening (DA).


Arbejdsgiverne skal bruge tid på at administrere

to forskellige orlovsordninger i de næste ni år, og den nye fleksible barselsorlov betyder, at der vil gå meget

tid med at indgå aftaler med lønmodtagerne og holde styr på dem. Endelig er der mange forskellige varslingsfrister.


-

Reglerne er unødigt komplicerede, og de vil være uhyre vanskelige og bekostelige for virksomhederne at administrere.

Det er besværligt for virksomheder at administrere to forskellige ordninger, hvoraf den gamle børnepasningsordning løber

til 2011, siger Lene Court-Payen fra Dansk Handel & Service.

Tveægget tunge

Det, der volder problemer for arbejdsgiverne,

er den indbyggede fleksibilitet i ordningen. Lise Bardenfleth indrømmer da også, at arbejdsgiverne et stykke hen ad vejen

taler med tveægget tunge.


- Vi har jo selv efterspurgt fleksibiliteten. Men vores ønske var, at det i højere

grad skulle være op til arbejdsgiver og lønmodtager at tilrettelæggelsen af orloven. Og det tilgodeser regeringens

forslag ikke, siger Lise Bardenfleth.


I forbindelse med finanslovsforliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti, fik Dansk Folkeparti

presset igennem, at forældrene får mulighed for at forlænge den ny barselsorlov med op til 14 uger ekstra på dagpenge.


Det

sker ved at forlænge den sidste del af orloven, forældreorloven, fra 32 uger til op til 46 uger. Summen af dagpengene

er imidlertid fortsat den sammen, nemlig 52 uger. Det betyder, at forældrene får udbetalt forholdsvis mindre i de enkelte

uger. Vælger forældrene den fulde uvidelse til 46 uger, betyder det en nedgang på ca. 900 kr. om ugen til ca. 2.000 kr.

efter de nugældende takster.

Ekstra omkostningerDet vil også kunne mærkes for en del arbejdsgivere, nemlig

dem, der giver fuld løn i den del af barselsorloven, der går ud over de 14 uger. På LO-området har de fleste

dog kun fuld løn i de første 14 uger barselsorlov plus de to ugers fædreorlov.


- Derfor er problemet ikke

så stort for os, mener Lise Bardenfleth fra DA.


Det er det tilgengæld for Finansforbundets Arbejdsgivere. Overenskomsten med

Finansforbundet sikrer ca. 50.000 ansatte fuld løn under barsel, og der står vel at mærke ikke noget i overenskomsten

om, hvor lang tid barsel med fuld løn højst kan vare.


Derfor har Finansforbundet opfordret Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

til at fritage virksomheder til at betale fuld løn under hele den ny barselsordning. Det er dog tvivlsomt, om regeringen kan

hjælpe bankerne og forsikringsselskaberne. Ifølge de internationale konventioner må et lovindgreb nemlig ikke tilsidesætte

en overenskomst.


Dansk Handel & Service forventer også, at det vil give give direkte tab for en stor del af deres virksomheder,

men har ikke konkrete tal på hvor mange.


- Servicevirksomhederne giver ofte fuld løn længere end de 14 uger

som et personalegode, siger Lene Court Payen, fra Dansk Handel & Service.