Bankøkonomer: Fornuftig finanslov med begrænset effekt

Regeringens forslag til finanslov for 2014 vil have en neutral effekt på væksten, men er alt i alt ganske fornuftig, vurderer bankøkonomer.

Finansminister Bjarne Corydon (S) præsenterer regeringens forslag til finanslov. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nils Meilvang

Selv om finansloven for 2014 flytter milliarder af kroner rundt mellem forskellige områder, vil den samlede effekt på væksten være stort set neutral. Det vurderer Danske Bank.

»Regeringen forsøger godt nok at skjule det i de mange sider, men det ændrer ikke ved, at ændringerne i finanspolitikken fra 2013 til 2014 stort set ikke påvirker væksten,« skriver cheføkonom Steen Bocian, Danske Bank.

Alligevel betegner han regeringens udkast til statens husholdningsbudget som fornuftigt.

»Man kan så spørge, om en vækstneutral finanslov gør nok for at reducere for eksempel ledigheden. Der findes ikke et entydigt svar på det spørgsmål. Der vil være fordele og ulemper ved at lempe den økonomiske politik i forhold til det planlagte. Vi synes dog grundlæggende, at regeringens strategi forekommer ganske fornuftig, da vi ikke har meget råderum at gøre godt med. Havde vi et stort finanspolitisk råderum a la hvad de har i Norge, så burde finanspolitikken lempes, men det er ikke tilfældet i Danmark,« skriver Steen Bocian.

I Nykredit betoner chefanalytiker Tore Stramer de stramme rammer, som regeringen er underlagt.

»Således forventes den planlagte finanspolitik i 2014 at løfte BNP-væksten med knap 0,5 procentpoint, samtidig med at det strukturelle underskud ventes at ende på 0,4 procent af BNP. Det er netop inden for rammerne af budgetlovens grænse på minus 0,5 procent af BNP,« skriver han, men synes ligesom Steen Bocian, at finanslovsforslaget balancer pænt set i lyset af den økonomiske virkelighed.

Han fraråder decideret politikerne at kræve yderligere lempelser, når de sætter sig ved forhandlingsbordet.

»Det er dog (...) ikke umiddelbart tilrådeligt, at der skrues yderligere op for de finanspolitiske lempelser. For det første har regeringen med Vækstplan DK allerede sat en række initiativer i søen, der vil understøtte BNP-væksten i såvel 2013 som 2014. Dertil kommer, at de offentlige investeringer har fået et markant løft og i øjeblikket befinder sig på det højeste niveau i godt og vel 30 år,« skriver Tore Stramer og påpeger, at de seneste økonomiske nøgletal viser, at yderligere finanspolitiske lempelser ikke er presserende.

»Det bør politikerne tage med sig til forhandlingsbordet, når den endelige finanslov skal forhandles på plads over de kommende uger,« formaner han.