Bankernes vagthund: Sådan undgår vi ny boligboble

Syv nye »best practices« fra Finans­tilsynet til landets banker skal være medvirkende til, at der ikke kommer en ny boligboble i Danmark.

Finanssektoren byder de nye instrukser fra Finanstilsynet velkommen, men påpeger, at den allerede nu har indarbejdet lignende retningslinjer for rådgivningen. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Fold sammen
Læs mere

Bankernes vagthund er begyndt at røre på sig, efter at flere myndigheder på det seneste har udtrykt bekymring for, at en ny boligboble kan være på vej.

Finanstilsynet er således kommet med syv anvisninger på, hvordan bankerne bør føre forretning, så de ikke medvirker til en ny boligboble. Disse »best practices« handler om, at bankerne skal passe på med at låne penge ud, og de tager i høj grad sit afsæt i København og de andre store byer i Danmark, hvor boligpriserne stiger og stiger, og hvor boligejerne er meget sårbare for prisfald.

De nye retningslinjer kom forleden frem på en direktørkonference i Finansrådet, hvor tilsynets vice­direktør, Kristian Vie Madsen, fremlagde resultaterne af en undersøgelse, der skulle belyse, hvordan danske banker hidtil har lånt penge ud til deres kunder. Undersøgelsen blev sat i gang, efter at det såkaldte Systemiske Risikoråd advarede tilsynet om risikoen for en ny boligboble. Det skete i april i et internt dokument, som Berlingske Business har fået indsigt i.

Og ifølge Kristian Vie Madsen gør de nye »best practices« risikoen lavere, idet Finanstilsynet opfordrer bankerne til kun at låne penge ud til kunder, der har tilstrækkelig stabil økonomi til at stå imod, hvis renten pludselig stiger, eller hvis boligpriserne falder.

»Hvis man følger de her »best practices«, er konsekvensen af en boligboble mindre. Hvis banken kun har kunder, der har råd til at blive boende i deres lejlighed eller hus, selv om renten stiger, så kan det godt være, at deres ejendom falder i værdi, men så ender det kun i et formuetab for kunden og banken. Og det er trods alt mindre dramatisk, end hvis kunden ikke havde råd til at blive boende og derfor skulle sælge sin bolig,« siger han.

Bankerne skal være forsigtige

Finanstilsynets anvisninger tager alle udgangspunkt i »det forsigtige penge­institut«, som vicedirektøren kalder det i sin præsentation. Og anbefalingerne handler alle om, at bankerne skal lave en grundig vurdering af en kunde, før de låner penge ud.

For bankerne i hele Danmark gælder, at de skal vurdere, om en kunde har penge nok til rådighed, selv hvis bankens egen minimumskrav til rådighedsbeløb er opfyldt. Herudover skal banken være opmærksom på en række ting, hvis kunden ønsker at låne penge til en andelsbolig. Således anbefaler Finanstilsynet, at banken både kigger på andelsforeningens økonomi, ejendommens tilstand og huslejestigninger i ejendommen – både i forvejen varslede stigninger i huslejen og potentielle stigninger som følge af vedligeholdelse af ejendommen.

Og for de banker, som har kunder i byer med store prisstigninger, er tilsynets anbefalinger strammere. Her mener tilsynet, at bankerne bør vurdere kunders rådighedsbeløb ud fra en stigende rente, ligesom de bør tage højde for, om en køber af en andelsbolig ville have penge til en huslejestigning, hvis renten på andelsboligen stiger.

Derudover bør bankerne ifølge tilsynet stille krav om, at kunderne betaler af på deres gæld, ligesom de er nødt til at stille krav til, at kunder med gæld har en tilstrækkelig stor formue til at modstå eventuelle prisfald. Til sidst vurderer bankernes vagthund også, at det er hensigtsmæssigt, hvis bankerne stiller strenge krav til en kundes økonomi, hvis vedkommende skal købe en ny bolig, men ikke har fået solgt sin gamle.

»Best practices« allerede i brug

Hos Nykredit er kreditdirektør Steen Munk også meget optaget af risikoen for, om stigende priser på boliger i de store byer kan føre til en boligboble. Dog mener han ikke, at der endnu er tale om en sådan boble, og en af grundene er, at Nykredit allerede følger mange af Finanstilsynets nye retningslinjer.

»Vi er åbne over for alle gode forslag til forbedringer af vores kreditpolitikker. I forhold til Finanstilsynets »best practice«-forslag er der punkter på listen, vi allerede har. Der er også elementer, vi ser på aktuelt. Derudover har vi nogle elementer, som ikke er med på Finanstilsynets liste. Det drejer sig for eksempel om, at vi vurderer kunders rådigheds­beløb og gæld med afsæt i livsfaser,« siger Steen Munk.

Og kreditdirektøren mener, at Ny­kredits vigtigste opgave er at finde den gyldne mellem­vej, hvor banken både låner penge ud til sine kunder, men hvor det også sker på en sikker måde.

»Samlet set handler det her jo om at ramme den rette balance mellem sikkerhed og udlån. Vi skal hverken blive for restriktive, så folk ikke kan låne, eller blive for lempelige, så det truer den finansielle stabilitet. Vi skal ramme den gode balance til gavn for de danske boligejere og det danske samfund,« siger han.

Hos Danske Bank byder man også de nye instrukser fra Finanstilsynet velkommen, men ligesom hos Nykredit melder Danske Banks rådgivningsdirektør, Mark Namesen, om, at banken allerede følger rådene fra tilsynet.

»Det er nogle fornuftige retningslinjer, og det er noget, vi allerede har indarbejdet i vores rådgivning,« konstaterer han.

I årene op til finanskrisens boligboble fulgte mange banker ikke tilsynets nye »best practices«, og bankernes udlån voksede så eksplosivt, at folk i visse tilfælde fik lov til at låne helt op til ti gange deres årsløn til køb af bolig.