Banker under pres før frist for nye lovkrav

Om 12 uger skal banker dokumentere og arkivere den rådgivning, de leverer, når de sælger investeringsprodukter. Det er en stor opgave, som specielt de mindre pengeinstitutter kæmper med at få på plads.

Bankerne skal senest 1. november leve op til et nyt EU-direktiv, hvor de skal arkivere oplysningerne om rådgivningen over for kunderne, når disse køber finansprodukter som aktier, obligationer, valuta mv. Arikivfoto: Jeanne Kornum Fold sammen
Læs mere
De danske banker kæmper i øjeblikket med at blive klar til de omfattende lovændringer, der sker på børsområdet om blot 12 uger. 1. november ændres reglerne for børshandel dramatisk, og bankerne skal pludselig leve op til en hel stribe krav, når de giver gode råd om investeringer til kunderne.

»De store banker har nedsat store team og er i gang med at gøre sig klar. Men de mindre pengeinstitutter står over for store udfordringer, fordi de skal forholde sig til en hel masse nye forretningsgange,« siger partner Henrik Axelsen fra revisons- og konsulentvirksomheden PriceWaterhouseCoopers.

Det er det såkaldte MiFID-direktiv, der sætter nye standarder for bankernes behandling af kunderne. MiFID kan oversættes til direktivet om markeder for finansielle instrumenter, men det dækker reelt over en børsreform, der stiller skrappe krav til bankerne, og det skal føre til bedre investorbeskyttelse.

Efter 1. november skal banksælgere – eller bankrådgivere som de kaldes i nogle pengeinstitutter – kunne dokumentere, hvilke råd de har givet til kunderne. Men bankernes sælgere skal ifølge loven også kende kundernes økonomiske formåen og forståelse for værdipapirmarkedet.

Mange bankkunder vil givet blive overrasket over striben af spørgsmål, de skal svare på, for at få gode råd om spændende investeringsmuligheder i aktier, obligationer, valuta og hvad der ellers findes. Bankerne kæmper lige nu med at få computersystemerne sat op til at håndtere opgaven, men masser af ansatte er også sendt på kursus for at blive fortrolige med reglerne.

»Mange pengeinstitutter gør allerede de rigtige ting, men de dokumenterer dem ikke, og det skal de for at overholde regelsættet. Der skal derfor etableres nogle processer og kontroller. Vi oplever mange, som mener, at det er en megaopgave, de står overfor,« siger Henrik Axelsen.

Undtagelse
Bankerne kan faktisk godt slippe for det omfattende dokumentationsarbejde og rådgiveransvar, hvis de blot henviser kunderne til selv at foretage køb og salg af værdipapirer i bankens netbank. Men det ventes ikke, at mange banker vælger den løsning, fordi det tjener bankerne ikke så meget på. Banksælgerne får nemlig ikke mulighed for at komme i dialog med kunderne på den måde og får dermed ikke mulighed for at sælge forskellige investeringsmuligsprodukter.

De mange nye krav til pengeinstitutterne vil lægge beslag på betydelige ressourcer i de mindre banker og sparekasser. PriceWaterhouseCoopers tilbyder derfor at påtage sig en del af opgaverne for de mindre pengeinstitutter.

»Hvis der for eksempel kun er 25 ansatte i et pengeinstitut, kan de ikke sidde og kontrollere forretningsgange hele tiden. Derfor ser vi et outsourcingspotentiale,« siger Hans Axelsen.

Hos Lokale Pengeinstitutter forventer direktør Jan Kondrup, at foreningens medlemmer bliver klar til 1. november.

»Vi har afsat ressourcer her i sekretariatet, og vi deltager i arbejdsgrupper sammen med repræsentanter fra pengeinstitutterne og EDB-centralerne,« siger Jan Kondrup. Han oplyser, at arbejdet har været i gang i flere måneder, men han forventer ikke, at der er nogle blandt foreningens 113 medlemmer, der vil outsource arbejdet.

»Det er et ganske omfattende regelsæt, og det er en af vores største opgaver i øjeblikket. Men vi arbejder i fællesskab om udformning af de informationer, som kunderne skal have, og EDB-centralerne arbejder på at tilrette systemerne, så der er de nødvendige oplysninger om kunderne og skriftlighed i rådgivningen,« siger Jan Kondrup.

Han håber, at myndighederne med Finansrådet i spidsen vil udvise en vis pragmatisme den første tid efter 1. november, fordi der kan være usikkerhed om, hvordan reglerne skal tolkes og omsættes til praktisk dagligdag.