Banker tvinges til at udpege nye bestyrelsesmedlemmer

Finanstilsynet har på det sidste bedt en del banker udpege andre medlemmer til deres bestyrelser end de først havde indstillet. Flere af den slags sager kan være på vej, fremgår det af Ugebrev for Bestyrelser.

Læs mere
Fold sammen
Nyhedsbrev for Bestyrelser har spurgt Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen om, hvorvidt der er overvejelser om at stramme bankbestyrelsernes fagkompetencer.

Generelt er det nemlig opfattelsen, at mange bankbestyrelser ikke har gennemskuet bankens samlede risikotagning gennem de seneste årsudlånsboom, og at det har medvirket til at forstærke finanskrisen.

”Det er uhyre vigtigt, at pengeinstitutterne har kompetente bestyrelser, der kan gennemskue konsekvenserne af de risici, institutterne løber, og i øvrigt give direktørerne et kvalificeret mod - og medspil,” siger Lene Espersen til Nyhedsbrev for Bestyrelser.

”Finanstilsynet følger tæt op på, at bankerne og de øvrige finansielle virksomheder lever op til de nye regler om revisionsudvalg, og Finanstilsynet oplyser, at stort set alle pengeinstitutter på nuværende tidspunkt har indberettet navn på det uafhængige og sagkyndige bestyrelsesmedlem.”

Lene Espersen påpeger, at der er tale om en grundig sagsbehandling, hvor Finanstilsynet vurderer den enkeltes kvalifikationer ud fra personens uddannelseog praktiske erfaring.

”Det er en samlet vurdering af kvalifikationerne, og Finanstilsynet fokuserer megetpå, at de sagkyndige medlemmer har erfaring inden for kreditstyring og kontrolmiljø.”

”Finanstilsynet har også i flere tilfælde bedt et pengeinstitut om at udpege et andet kyndigt medlem end det først indberettede, fordi det har været vurderingen, at pågældende person simpelthen ikke har været god nok.”

Vicedirektør Jan Parner fra Finanstilsynet ønsker ikke at oplyse, hvor mange banker det drejer sig om. Han oplyser også, at en del sagskyndige i bankbestyrelser ikke er vurderet ud fra, om de har arbejdet med internationale regnskabsstandarder IFRS (for børsnoterede selskaber) eller regnskabsaflæggelse i en finansiel virksomhed.

”Reglerne giver mulighed for, at den regnskabskyndiges kompetencer vurderesoverordnet. Men det er ikke tilstrækkeligt, at man blot har arbejdet med årsregnskabsloven i en mindre virksomhed,” siger han.

Nyhedsbrev for Bestyrelser påviste i den seneste udgave, at mange banker ikke umiddelbart lever op til Finanstilsynets kompetencekrav, når det gælder det nye sagkyndige bestyrelsesmedlem med regnskabs- eller revisionsmæssige kompetencer. Der oplyses i hvert fald kun sjældent om, hvad der gør demtil særligt kyndige i bankens revisionsudvalg.