Bagmandspolitiet på trapperne med afgørelser om tiltaler i Atea-sag

Efter en af Atea-sagernes forsvarsadvokater har trykket SØIK på maven lover politiet, at der er afgørelser på vej om, hvem der tiltales, og hvem der går fri

(Foto: Martin Rasmussen/Scanpix 2016) Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Rasmussen

Bagmandspolitiets chefanklager Steen Beckmann lover nu, at politiet er på trapperne med afgørelser om, hvem der skal sigtes i Atea-sagen, og hvem der går fri. Udmeldingen kommer, efter at en af sagskompleksets forsvarsadvokater Anders Németh har rykket politiet på vegne af sin klient. Flere af de i omkring 40 sigtede i Atea-sagen har levet i uvidenhed om deres fortsatte skæbne i over halvandet år, siden bestikkelsessagen kom frem sommeren 2015.

»Det vil ikke vare særlig længe, før vurderingen af tiltalespørgsmålet er tilendebragt,« siger chefanklageren.

Anders Németh har under henvisning til retsplejeloven bedt bagmandspolitiet komme med en melding om eventuelle tiltaler. Når en person har været sigtet i mere end halvandet år, kan Anders Németh som forsvarer forlange, at politiet på et retsmøde gør rede for, hvornår politiet træffer beslutning om enten at tiltale en sigtet eller droppe sigtelsen. Retten har så mulihged for at fastsætte en frist for, hvornår politiet skal træffe beslutning.

»Det er ikke usædvanligt i komplicerede og store sager, at en sigtelse kan blive langvarig. Man bestræber sig selvfølgelig på at forkorte sagsbehandlingstiden mest muligt. Men alle embeder i politi og anklagemyndighed arbejder med det, vi kalder langvarige sigtelser. Vi følger selvfølgelig altid de sager, så man sikrer sig, at sagsbehandlingstiden bliver nedbragt mest muligt. Men det er ikke særegent, at en sigtelse kan vare mere end halvandet år,« siger Steen Beckmann, som understeger, at det først og fremmest gælder de større sager.