Både surt og sjovt at være selvstændig

Deltagerne i Håndværksrådets repræsentantskabsmøde synes, det er sjovt at være selvstændige.

Men der er stadig for meget kontorarbejde og ofte er økonomien for dårlig.


Forsøget på at få

Håndværksrådets medlemmer til at fokusere mere på de positivet sider ved at være selvstændig fremfor

kun at fortælle, hvor hårdt det er, vakte kun delvis forståelse blandt deltagerne på rådet repræsentantskabsmøde.


Forud

for repræsentantskabsmødet havde formand Poul Ulsøe blandt andet leveret følgende svada til sine medlemsvirksomheder:


-

Som virksomhedsejere har vi fortalt for lidt om de sjove sider ved at være selvstændig. Vi har alt for tit været

ude med beklagelser over administrativt bøvl og stramninger på indbetalinger for moms og a-skat, sagde Poul Ulsøe,

der frygter, at de mange beklagelser er med til at skræmme unge væk fra at blive selvstændige.


Også Håndværksrådets

direktør Lars Jørgen Nielsen forsøgte at prikke til medlemmerne, ved at spørge om ikke virksomhederne

og organisationerne selv er med til at skabe et dårligt image, fordi de brokker sig for meget. Spørgmålet blev

imidlertid mødt med massiv hovedrysten fra deltagerne.


Fra talerstolen slog flere til lyd for, at det er en stor tilfredsstillelse

at være selvstændig, men at det samtidig er vigtigt at vilkårene for at drive egen virksomhed bliver bedre.


-

Mange unge vil gerne starte egen virksomhed, men mangler penge til at starte for. De er gode til de håndværk, de lærer,

men de mangler økonomien til at starte selv. Derfor burde man genindføre iværksætterydelsen, fastslog Else

Sarang, der udover at være designer også undervise unge på en erhvervsskole.


De ca. 150 deltagere i repræsentantskabsmødet

blev også bedt om at udfylde et spørgeskema om deres holdning til at være selvstændig.


Intet mindre

end 98 pct. svarede ja til, at det er sjovt at være selvstændig.


Men samtidig var der udbredt enighed om, at der

også er ting, der gør det mindre sjovt at drive egen virksomhed. Knap en tredjedel anførte for meget kontorarbejde

som årsagen til, at det ikke er sjovt at være selvstændig, mens en fjerdedel mente, at for dårlig økonomi

gjorde livet surt.