Både S og DF vil forhandle barsel

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er parate til at forhandle om regeringens udspil til barselsorlov, mens Dansk Arbejdsgiverforening

(DA) opfordrer regeringen til at stå fast i forhandlingerne, så et kompromis ikke tærer yderligere på udbudet

af arbejdskraft.


Modtagelsen af regeringens udspil til barselsorlov, som beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen

(V) fremsatte onsdag, får en behersket modtagelse af de to mulige forligspartnere Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Begge

partier erklærer sig parate til at forhandle med regeringen, selvom ingen af partierne finder regeringens udspil tilstrækkeligt.


Ifølge

regeringens udspil afskaffes børnepasningsorloven plus de ti ugers barsel, som forældrene i dag kan dele mellem sig.

Til gengæld vil regeringen indføre i alt 64 ugers fleksibel forældreorlov fordelt med 32 uger til moderen og 32

uger til faderen. Forældrene får fuld dagpenge, men kun i de første 32 uger af forældreorloven, resten af

orloven må finansieres uden kompensation.

Illusorisk

- Der er tale om en forringelse i forhold til tidligere, fordi regeringen vil

afskaffe børnepasningsordningen. Det er illusorisk at tro, at forældre går på orlov uden kompensation, selvom

de har ret til det, siger arbejdsmarkedsordfører hos Socialdemokratiet, Jan Petersen.


Beskæftigelsesminister Claus

Hjort Frederiksen lægger da heller ikke skjul på, at regeringen ikke regner med, at forældrene vil gøre brug

af retten til de sidste 32 ugers ukompenserede forældreorlov.


- Den individuelle ret til barselsorlov er medtaget som følge

af et EU-direktiv, som giver både mor og far ret til barsel, men uden økonomisk godtgørelse. Derfor har vi skrevet,

at begge forældre har ret til orlov, men der er kun én kompensationsmulighed. Men det er en detaljer, for der vil være

meget få, der vælger barselsorlov uden nogen form for kompensation, mener Claus Hjort Frederiksen.


Heller ikke Dansk

Folkeparti, der ser sig selv som den centrale forligspartner, er tilfreds med regeringens udspil.


- Vi vil bevare børnepasningsordningen

og give et års barselsorlov plus et halvt års børnepasningsorlov til 80 pct. af dagpengene mod 60 pct. i dag,

siger næstformand i folketingsgruppen, Peter Skaarup.


Alligevel tyder alt på et hurtigt forlig, højst sandsynlig

med Dansk Folkeparti og Kristelig Folkeparti. Forhandlingerne kan ende med, at regeringen bøjer sig og give kompensation for

forældreorlov ud over et år.


DA er bekymret for, at regeringen skal blive tvunget til at gå for langt.


-

Vi anerkender, at det forslag, regeringen har fremsat, har den mindst negative effekt på arbejdskraftudbudet. Men det har større

negativ effekt end det, der V og K var fremme med i valgkampen, fordi der nu i er mulighed for mere end et halvandet års samlet

orlov, siger direktør Henrik Bach Mortensen fra DA.