Autocampere billigere i skat

Læs mere
Fold sammen
Køb en autocamper ind på firmaets regning og tag på ferie med familien. Den mulighed ligger åben for landets

mange tusinde hovedaktionærer. En dom fra Landskatteretten slår nemlig fast, at privatkørsel i en autocamper ikke

skal beskattes særlig hårdt. Dommen er ikke offentliggjort, men den slår fast, at en autocamper kan fungere som

et alternativ til et privat køretøj. Derved kommer en autocamper ind under reglerne om beskatning af fri bil. Det betyder,

at en hovedaktionær via sit firma kan købe en autocamper. Bruge den to måneder om året når ferien står

på og derefter pille pladerne af resten af tiden.Den fremgangsmåde vil udløse en beskatning af fri bil i

de to måneder, hvor bilen står til rådighed. Det er langt billigere end den hidtidige praksis, hvor skattemyndighederne

har betragtet en autocamper som et specialkøretøj, der er uegnet som et alternativ til en privat bil. Både skatteekspert

Preben Bertelsen,Timetax, og skattekonsulent hos BDO Scanrevision, Lars Jacobsen, mener, at dommen er meget interessant af specielt to årsager.l

Dommen har hidtil ikke været offentliggjort. Skattemyndighederne og rådgiverne har derfor ikke kunnet bruge den.l

Den går i den stik modsatte retning af en kendelse fra Ligningsrådet, som kom i 1997. Ligningsrådet fandt dengang,

at en autocamper er et specialkøretøj uegnet til privatkørsel. Det betyder, at når bilen bruges privat,

bliver kørslen beskattet til samme pris, som det koster at leje en tilsvarende bil. Den kendelse er offentliggjort.-

Dommen viser, at en autocamper skal beskattes efter reglerne om fri bil. Det er normalt langt mindre, end hvis man bliver beskattet

af den værdi, som det koster at leje bilen, siger Preben Bertelsen, der undrer sig meget over, hvorfor dommen ikke er blevet

offentliggjort.- Kendelsen går mod afgørelsen i Ligningsrådet, så den burde være offentliggjort.

Normalt har den slags kendelser betydning for andre end dem, som har klaget, siger Preben Bertelsen.Den konkrete sag drejer

sig om en læge, der havde en autocamper af mærket Volkswagen California. Den blev brugt til vagtkørsel og almindelig

kørsel. Lægen havde ikke andre biler. Skattemyndighederne ville derfor beskatte tandlægen efter, hvad det koster

at leje en autocamper. For årene 1998, 1999 og 2000 ville de derfor forhøje hans skattepligtige indkomst med i alt 160.000

kr. Det sagde Landsskatteretten nej til.- Dommen er helt rimelig, fordi en autocamper er egnet til privat befordring. Derfor

undrer det også mig, at dommen ikke er offentliggjort. For selv om jeg mener, at afgørelsen fra Ligningsrådet fra

1997 er forkert, har vi hidtil rådgivet ud fra den, siger Lars Jacobsen.Han fremhæver, at det altid vil være

op til en konkret vurdering fra skattemyndighedernes side, om en given bil eller varebil er egnet til privat kørsel. Og netop

fordi der er tale om et skøn fra sag til sag, kan reglerne give anledning til problemer.