Australsk rente op

Det er den anden renteforhøjelse siden centralbanken for en måned siden hævede renten med en kvart procentpoint fra

den rekordlave rente på 4,25 pct.EU-sanktioner mod USA

(WASHINGTON) EU-udenrigsministrenes har gennem deres beslutning

om mulige sanktioner mod USAs op til 30 pcts importafgift på udenlandsk stål gjort en stor indsats for at fjernet ståltolden.

Udenrigsministrene har sat en frist for at give den amerikanske regering tid til at undgå, at det ligefrem kommer til en handelskrig.

EUs sanktioner kan blive en importtold på op til 100 pct. på amerikanske varer til EU-landene. Det rammer blandt andet

USAs tekstilindustri. Efter WTOs bestemmelser kan EU-straftolden blive til virkelighed allerede den 18. juni, men kommer der skred

i forhandlingerne kan EUs endelige afgørelse om sanktioner udsættes til den 12. oktober. Pråsident Bush'' ståltold

tog sigte på at hjælpe USAs stålindustri, hvor 30 stålværker siden 1997 er gået konkurs.

Tysk

industri

(BERLIN) Den tyske industris indlandsordrer steg i april med 4,6 pct. efter en tydelig tilbagegang i årets første

kvartal. Det vurderes som tegn på en forbedring af konjunkturen i Tyskland.


Derimod er ordrerne fra udlandet gået

noget tilbage i samme periode. .HP-jobs væk(NEW YORK) Computerkoncernen Hewlett-Packard vil i november nedlægge 10.000

arbejdspladser, der er blevet overflødige efter fusionen for en måned siden med Compaq Computers. Næste år

skal yderligere 5000 jobs sløjfes. Sammenlægningen af de to koncerners administration vil give besparelser på 2,5

milliarder dollars uden fyringer. I årets anden halvdel skal der bruges 1,35 milliard dollars til at omstrukturere virksomheden.

Fiat

sælger ikke nu

(MILANO) Bilkoncernen Fiats formand Paolo Fresco afviser, at der er planer om snarest at frasælge det tabsgivende

selskab Fiat Auto til General Motors. Det vil tidligst kunne ske i 2004. I Detroit bekræfter GM, at der ikke vil blive tale

om at erhverve Fiat Auto før 2004. GM er interesseret i at samarbejde med Fiats finansselskab Fidis, der siges at være

ved at blive solgt til Fiats kreditorbanker for at lette på gældsbyrden.Fridage koster(STOCKHOLM) Sveriges

nationaldag den 6. juni bliver om to år en helligdag, men den manglende arbejdsindsat kommer ikke til at blive gratis. Regningen

kommer op på mellem 8 og 9 milliarder kronor i en formindskelse af bruttonationalproduktet, skriver "Dagens Nyheter".


En

ekstra fridag udgør faktisk mellem 3,5 og 4 promille af hele bruttonationalproduktet. Det er ikke blot virksomhederne, der

kommer til at betale. Følgen bliver, at muligheden for at få mere i løn blver indskrænket.


Det foreslås

derfor, at nationaldagen udskiftes med en anden svensk helligdag.Skattely svinder bort(LONDON) De britiske kanaløer

Jersey og Guernsey, der længe har nydt godt at være værter for skattelysøgende offshore investorer, er ved

at tilpasse sig det øvrige EU og har accepteret at udveksle finansielle oplysninger med EUs medlemslande - altså at give

de nødvendige oplysninger til de respektive landes skattemyndigheder.


EU ventes nu at øge presset på Schweiz

for at lette på den strenge bankhemmelighed.