Arbejdsmarkedets rummelighed skrumper

Flere danskere er gået på sygedagpenge, selv om danskerne ikke er blevet mere syge.

Læs mere
Fold sammen
Ryggen værker, piskesmældet plager, eller stressen har fået overtaget. Det kan være årsagen til, at ellers arbejdsduelige danskere glider ud af arbejdsmarkedet og i stedet bliver forsørget ved sygedagpenge. Og antallet af dem er ifølge en analyse fra Anvendt KommunalForskning, AKF, steget voldsomt i perioden mellem 1997 og 2006.

Hele 50 procent er antallet af danskere på sygedagpenge steget med i perioden, og det er sket på trods af, at der langt fra er sket lige så stor en stigning i antallet af danskere, som er ramt af dårligt heldbred. Samtidig er der færre, der efter en periode på sygedagpenge, igen få fodfæste på arbejdsmarkedet.

- Der er blevet større risiko for at glide ud af arbejdsmarkedet, uden at chancen for at vende tilbage er vokset tilsvarende. Tallene tyder på, at arbejdsmarkedet er blevet mindre rummeligt i forhold til de svagere grupper, siger ph.d.-stipendiat Jens Clausen fra AKF, som står bag undersøgelsen.

I samme periode er der i det hele taget sket en stigning i antallet af personer, som står uden for arbejdsmarkedet som førtidspensionister, ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, personer i fleksjobs og sygedagpengemodtagere.

- Det er bemærkelsesværdigt, fordi der i samme periode var et stort fald i arbejdsløsheden, og mange arbejdsgivere klagede over mangel på arbejdskraft, siger Jens Clausen fra AKF.

Analysen afdækker kun en lille tendens til, at antallet af personer på ydelse vokser et sted, hvis antallet af ydelser falder et andet sted i systemet.

-ulha