Arbejdsløsheden ser ud til at falde

Stik mod økonomernes forventninger er ledigheden faldet.

Ledigheden i Danmark var uændret 3,7 pct. i juli. Det er overraskende, eftersom økonomer adspurgt af RB-Børsen havde ventet en stigning til 4,0 pct. I alt var 103.300 personer ledige i juli.

- Det er første gang siden juni 2008, at den sæsonkorrigerede månedlige ledighed ikke stiger. Ledighedstallene for sommermånederne er dog typisk præget af øget usikkerhed, hvilket bl.a. skyldes ændringer i folks feriemønster fra år til år kombineret med, at personer på ferie fjernes fra ledighedsstatistikken, forklarer Danmarks Statistik.

Faktisk faldt ledigheden med 200 personer fra juni til juli.

Men ingen nyhed er så glædelig, at en økonom ikke kan vende den til ensort forudsigelse. Således påpeger Sydbanks chefanalytiker ChristianHilligsøe Heinig, at antallet af personer i aktivering er steget med1600 personer - og derfor er ledigheden reelt steget med 1400 personer.

- Der næppe tvivl om, at dagens tal maskerer en underliggende stigningi ledigheden. Dansk økonomi ligger stadig underdrejet, og vi serfortsat ledigheden stige op imod cirka 125.000 til 130.000 personer modslutningen af året, konkluderer Christian Hilligsøe Heinig.

Danmarks Statistik påpeger da også, at der er større usikkerhed end normalt forbundet med tallene.

- Ledighedstallene for sommermånederne er dog typisk præget af øgetusikkerhed, hvilket bl.a. skyldes ændringer i folks feriemønster fra årtil år kombineret med, at personer på ferie fjernes fraledighedsstatistikken, forklarer Danmarks Statistik.

Det er første gang siden juni 2008, at den sæsonkorrigerede månedlige ledighed ikke stiger.

Christian Hilligsøe Heinig ser dog også lys for enden af tunnelen.

- Dansk økonomi er i bedring, og de forskellige vækstinitiativer samtlavere renter vil virke med tiltagende styrke, og det samme gør siggældende i udlandet. Det vil i sagens natur smitte positiv af påarbejdsmarkedet, skriver økonomen, der ser ledigheden på 160.000 vedudgangen af 2010.