Arbejdsløsheden på laveste niveau siden finanskrisen

For hele landet er ledigheden nu nede på 4,5 pct., hvilket er det laveste niveau siden krisen satte ind.