Arbejdsløsheden fortsætter sit fald

Fald. Siden udgangen af 2003 er ledigheden i gennemsnit faldet med 2200 fuldtidspersoner hver måned. Der er dog ingen risiko for overophedning forudser analytiker.

Fra december 2006 til januar 2007 faldt ledigheden med 2.500. Ledigheden er dermed nede på 105.300 fuld-tidspersoner, svarende til 3,8 procent af arbejdsstyrken.

Ledigheden har været jævnt faldende siden december 2003, hvor den toppede med 185.800. Siden da er ledigheden således faldet med 80.500, hvilket svarer til 43 procent. Alene inden for de seneste 12 måneder er ledigheden faldet med 27 procent.

At ledigheden fortsat er faldende kan skyldes det milde vintervej, som har holdt beskæftigelsen høj inden for byggeriet, vurderer Nordea. Yderligere ser banken dog ikke de store faretegn i horisonten.

- Til trods for den fortsat lave ledighed synes vi, at risikoen for en overophedning er dæmpet betydeligt gennem de seneste par måneder. For det første peger afslutningen af overenskomstforhandlingerne mellem industriens parter ikke på nogen dramatisk acceleration i lønvæksten i år. For det andet er der meget som tyder på, at opbremsningen på boligmarkedet efterhånden vil dæmpe væksten! i både privatforbrug og boliginvesteringer, og det vil efterhånden også bringe faldet i ledigheden til ophør, siger chef analytiker, Anders Matzen fra Nordea.

En anelse anderledes vurdering kommer fra Danske Bank.

- Den rekordlave ledighed er begyndt at sætte sit præg på løndannelsen i Danmark. De overenskomstforlig som på nuværende tidspunkt er på plads er noget dyrere lønmæssigt end sidst der blev forhandlet overenskomst. På baggrund af overenskomsterne forventer vi, at lønvæksten stiger fra de nuværende godt 3 procent til cirka 4 procent. Den højere lønvækst vil langsomt æde sig ind på de danske virksomheders afsætningsmuligheder på både eksport og hjemmemarkedet. Dermed er den højere lønvækst også med til at dæmpe vækstudsigterne for dansk økonomi – men det bliver først i 2008 og 2009, at vi kan mærke de negative vækstmæssige konsekvenser, vurderer chefanalytiker, Steen Bocian fra Danske Bank

Ledigheden er faldet mest i Østjylland og NordjyllandGeografisk opgøres nu på landsdele i stedet for de tidligere amter. Ledigheden er siden oktober faldet i hele landet på nær Bornholm, hvor ledigheden er uændret.

De største relative fald ses i landsdelene Østjylland og Nordjylland. For hele landet er den sæsonkorrigerede ledighed gennemsnitligt faldet med 8.200 fuldtidsledige siden oktober.