Arbejdsgivere ved ikke at AF kan formidle jobs

Jobformidling. Mange arbejdsgivere har fejlagtigt fået det indtryk, at AF-kontorerne ikke kan formidle job. For stor fokus i AF-systemet på at få jobportalen jobnet.dk op at køre, er en af forklaringerne, mener Arbejdsløshedskasserne Samvirke.

Står du og mangler en eller flere medarbejder, så grib telefonen og ring til dit lokale AF-kontor eller direkte til den relevante a-kasse. Så kan du være næsten helt sikker på at få en ny medarbejder.

Sådan lyder beskeden fra både Arbejdsformidlingen og A-kasserne oven på den seneste tids debat om paradokset mellem mange virksomheders akutte mangel på arbejdskraft og det faktum, at tusindvis af ledige rundt.

Hos paraplyorganisationen for landets a-kasser, AK-Samvirke, undrer sekretariatschef Torben D. Jensen sig over, at så få virksomheder henvender sig til a-kasserne for at få hjælp til at finde ledige.

- Hos 3F i Aalborg for eksempel har man en ledighed på 10 procent, men man har aldrig fået én henvendelse fra en arbejdsgiver. Det er undrer mig meget, siger Torben D. Jensen.

Han mener samtidig, at AF i en række af de aktuelle sager, som for eksempel sagen fra Frederiksborg Amt, hvor PostDanmark ikke kunne få besat 110 ledige stillinger, ikke har løst deres opgave tilfredsstillende.

- Det handler om, at situationen på arbejdsmarkedet har ændret sig. Før i tiden var der mange ledige at tage af, når nye jobs skulle besættes. Så kunne man tillade sig at skumme fløden og tage fat i mere eller mindre tilfældige ledige. Nu kræver det langt mere indsigt, at formidle et job, siger Torben D. Jensen.

AF har fokus rette stedHan mener, at et af problemerne er, at AF har haft for stor fokus på, at få internetportalen Jobnet.dk op at stå, frem for konkret formidling af jobs. Et andet problem er, at AF i øjeblikket er ved at blive nedlagt og erstattet af nye kommunale jobcentre.

Maria Nørby, kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen, aun afviser, at problemet med at opfylde virksomhedernes akutte behov for arbejdskraft skulle have noget at gøre med, at AF og kommunerne har haft fokus på sammenlægningen af den offentlige jobformidling i de nye kommunale jobcentre.

- Jeg mener ikke, at AF og kommunerne har haft fokus et andet sted end på jobformidling. Selvom vi er midt i en proces med at etablere jobcentre, har vi hele tiden haft fokus på flaskehalsområderne og gennemført en række initiativer, som skulle afhjælpe problemerne, siger Maria Nørby.

Regeringen lancerede onsdag en række initiativer, som skal sikre at den offentlige jobformidling kommer til at fungere mere effektivt.

Det drejer sig blandt andet omAt tvungen jobsøgning bliver brug i langt højere grad.

At AF får større fokus på formidlingsservice over for virksomhederne

At virksomhederne får bedre information om AF

At der etableres en flaskehalstaskforce under Beskæftigelsesrådet

At virksomhederne får pligt til at rådighedsvurdere deltidsansatte på supplerende dagpenge

At a-kasserne allerede fra efteråret skal intensivere indsatsen overfor medlemmer, der har gået ledige i mere end tre måneder.