Arbejdsformidlingen skal belønnes efter resultater

Få kroner i kassen hver gang I sender en ledig i arbejde.Sådan ser beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen

(V) meget gerne, at det fremtidige system med arbejdsformidlingen bliver indrettet.Han mener, at AF-regionerne på nuværende

tidspunkt ikke fungere godt nok, og at der fremover skal langt mere fokus på resultaterne.En udløber af strukturkommissionens

arbejde bør derfor være, at aflønningen af arbejdsformidlingen bliver lavet om, mener Claus Hjort Frederiksen.-

Der skal være maksimal fokus på resultaterne. Helt ud i yderste led. Det skal kunne betale sig at få en ledig i

arbejde, uanset om man er privat aktør eller offentlig ansat, siger Claus Hjort Frederiksen.Som eksempel på en

forkert fremgangsmåde nævner han, at mange AF-regioner sender ledige i uddannelse.Der sker til trods for, at flere

bøger og ekstra timer på skolebænken er den dyreste og mindst effektive måde at aktivere de ledige.-

Alligevel er der AF-regioner, som cykler derudad med uddannelse til de ledige. Hvis de fik løn efter effekten af deres indsats,

så havde vi slet ikke den diskussion, siger Claus Hjort Frederiksen, der har en lang række ønsker til den kommende

indretning af AF-systemet. Og nøglepunktet er, at de arbejdsløse kun skal henvende sig et sted, så de ikke bliver

kastebold mellem forskellige offentlige myndigheder.Om det er kommunerne eller et statsligt organ, som i sidste ende skal have ansvaret

for de arbejdsløse, har Claus Hjort Frederiksen endnu ikke taget stilling til.

Gennemsyrer systemet

Hos Dansk Arbejdsgiverforening,

DA, er man meget positiv over for forslaget fra Claus Hjort Frederiksen, mens LO er mere forbeholden.- Med op mod 900.000 personer

på overførselsindkomst har det nuværende system spillet fallit. Det er vores udgangspunkt, at der skal laves en

ny indretning, hvor evnen til at skabe resultater skal gennemsyre hele systemet, siger arbejdskraftchef i DA, Tina Voldby.Hun

fremhæver, at AF-regioner i øjeblikket blot bliver tildelt en pose penge forlods til brug året efter. Når

det år er gået får de igen det samme beløb uanset, hvor godt eller dårligt de har klaret sig.-

I dag har det ingen konsekvenser, hvis en AF-region leverer en for ringe indsats med aktiveringen af de ledige. Eller hvis en kommune

ikke følger ordentligt op over for en bistandsklient, siger Tina Voldby.- Derfor skal vi have lavet en opbygning, hvor

ikke blot medarbejderne, men også de enkelte enheder skal belønnes for at få mange ledige i arbejde. Det vil give

en langt mere effektiv jobformidling, siger Tina Voldby.LO-sekretær Harald Børsting er dog ikke helt enig.-

Som udgangspunkt er vi ikke begejstrede. Der skal ganske store økonomiske incitamenter til, før de begynder at virke.

Forslaget er langt mere ideologi og blålys end realiteter, siger Harald Børsting, der mener, at det er forkert at opbygge

et akkord-system, når det er mennesker, som det drejer sig om.Han understreger samtidig, at spørgsmålet om

en eventuel resultat-aflønning af medarbejderne i et kommende AF-system skal aftales mellem de ansattes fagforening og deres

arbejdsgiver.Den forhandling vil LO som hovedorganisation ikke blande sig i.