Ansatte afmonterer sikkerhedsudstyr

Sikkerhed. Trods skærpede regler og stribevis af informationskampagner sjusker ansatte i stor stil med sikker-heden rundt omkring på landets virksomheder. Tidspres, bøvlede sikkerhedsanordninger og mangel på sikkerhedskultur er blandt forklaringerne.

Sikkerhedsskærme, der står ved siden af maskinen. Elektronisk overvågning, der er sat ud af drift med en kortslutning. Sikkerhedsliner og hjelme, der ikke bliver brugt.

Det er blot nogle af de eksempler på sløseri med sikkerheden, som Arbejdstilsynet og arbejdsmiljørådgivere møder i deres daglige arbejde ude på virksomhederne.

Som regel er det maskin-operatøren, håndværkeren eller servicearbejderen, der selv har foretaget ændringerne, og ofte sker det uden arbejdsgiverens vidende.

- Medarbejderne saboterer maskinernes sikkerhedsudstyr. Så kraftigt vil jeg formulere det, når jeg for eksempel opdager, at lågekontakter på sikkerhedsafskærmninger skrues af, så maskinen kan køre uden afskærmning, siger Boye M. Wildt, der er rådgiver i maskinsikkerhed og indehaver af rådgivningsfirmaet Bowitek. Hos en række arbejdsmiljørådgivere, som ErhvervsBladet har talt med, er billedet det samme.

- Vi oplever, at det er meget almindeligt, at medarbejdere omgår sikkerhedsregler og tekniske sikkerhedsforanstaltninger. På arbejdspladserne fungerer det lige som i trafikken.

Egen risikovurdering- Vi foretager vores egen personlige risikovurdering af, om vi kan tillade os at køre over for rødt på en mørk vej en tidlig morgen, siger Jakob Ugelvig Christiansen, chef for region Sjælland hos JoblivDanmark.

Hos Arbejdstilsynet nikker man genkendende til rådgivernes billede af situationen.

- Det sker jævnligt, at medarbejdere sætter sikkerheden på farlige maskiner ud af funktion eller undlader at bruge udleveret sikkerhedsudstyr. Det er for eksempel ikke sjældent at møde en maskine, hvor en sikkerhedsskærm er placeret ved siden af, og den elektroniske overvågning af skærmen er snydt, siger Leif Steffensen, tilsynsførende hos Arbejdstilsynet.

Manglende kulturDer er flere forklaringer på, at medarbejderne ser stort på sikkerheden i det daglige arbejde. Travlhed og produk-[Blød retur]tionspres er en af forklaringerne, men magelighed og bøvlede sikkerhedsforanstaltninger er en lige så vigtig del af forklaringen, mener Boye M. Wildt.

- Fabrikanterne har en tendens til at pakke maskiner ind i sikkerhedsudstyr for at gardere sig mod ulykker. Men hvis en maskinarbejder ved en CNC-styret maskine oplever, at han skal ind og trykke på to knapper og genstarte bagefter, hver gang han skal åbne maskinen, uden at han kan se fornuften i det, så bliver det et irritationsmoment. Det bliver alt for besværligt, siger Boye M. Wildt.

Udover praktiske besværligheder er mangel på en ordentlig sikkerhedskultur i virksomhederne det altoverskyggende problem.

- Man kan ikke gøre manglende sikkerhed udelukkende til et individuelt problem. Det viser al forskning. Hvis man spørger kolleger til den medarbejder, som har sløset med sikkerheden, om de ville have gjort lige sådan, og de svarer ja, så har virksomheden et problem med sikkerhedskulturen, siger Johnny Dyreborg, forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.