Analytikere: Dansk økonomi er fortsat robust

Dagens tal for overskuddet i betalingsbalancen og handelsoverskuddet i november får ikke alarmklokkerne hos analytikerne til at ringe.

Både Danske Bank og Handelsbanken mener, at tallene på trods af at være lavere end ventet, viser, at det fortsat går godt for dansk økonomi. November måneds overskud på betalingsbalancen landede på 3,6 mia. kr mod 3,5 mia. kr. i oktober.

- Den frygt som opstod i starten af 2006 for, at betalingsbalancen - i stil med traditionen - kunne komme til at agere stopklods for det nuværende stærke økonomiske opsving synes at være manet i jorden, skriver analytiker Chrisitan Heinig fra Danske Bank.

Han påpeger dog, at det store indenlandske kapacitetspres har medført en kraftig reduktion i overskuddet på varehandelen. Samme tendens bider Rasmus Gudum-Sessingsø fra Handelsbanken mærke i.

- Overskuddet på varehandelen er faldet dramatisk. Således er der på nuværende tidspunkt udsigt til et fald i overskuddet på omkring 40% i 2007 i forhold til 2006, skriver Rasmus Gudum-Sessingsø.

I 2007 forventer Danske Bank et fortsat solidt overskud på betalingsbalancen. Den nuværende vækst i den danske import vil i løbet af 2007 blive mere afdæmpet, venter banken. Den seneste tids faldende oliepriser kan dog også være med til at trække ned i overskuddet på betalingsbalancen, vurderer Danske Bank.

Tallene for handelsbalancen, der i november skuffede med et overskud på 2,8 mia. kr., viser dog en svag fremgang for eksporten eksklusiv skibe. Ser man på de seneste tre måneder er eksporten dog faldet 2,8 pct, konstaterer Danske Bank, der samtidig noterer, at eksporten for hele 2006 har været forrygende. Heller ikke Rasmus Gudum-Sessingsø fra Handelsbanken ser krisetegn i det faldende handelsoverskud.

- Importen stiger fortsat kraftigere end eksporten, men da en dominerende del af stigningen tilvejebringes gennem stigende import af varer til industrien, er det et gunstigt udgangspunkt for opretholdelse af produktiviteten og dermed konkurrenceevnen, især i en tid, hvor der i stigende grad vil blive fokuseret på lønstigninger, skriver Rasmus Gudum-Sessingsø.

RB-Børsen