Amagerbankens ledelse slipper billigt

I den tsunami af beskyldninger, der har været rejst mod Amagerbankens ledelse, er der kun hold i et fåtal, viser Erhvervs- og Vækstsministeriets advokatundersøgelse fra april 2012.

Foto: Christian Als. Jørgen Brændstrup (i midten)
Læs mere
Fold sammen

Siden problemerne begyndte at tårne sig op i Amagerbanken efter finanskrisen, har bankens ledelse været udsat for et stormvejr af beskyldninger om ulovligheder, dårlig ledelse og uregelmæssigheder. Onsdag kom det frem, at Finanstilsynet har meldt elleve tidligere direktions- og bestyrelsesmedlemmer til politiet for at have ydet uforsvarlige valutalån på knap 400 millioner kroner. Men i virkeligheden slipper bankledelsen billigt i forhold til de mange beskyldninger, der er regnet ned over især tidligere bestyrelsesformand N.E. Nielsen og tidligere bankdirektør Jørgen Brændstrup.

I april sidste år offentliggjorde Erhvervs- og Vækstministeriet en advokatundersøgelse, der endevendte nogle af de mange minusser i karakterbogen, som Amagerbankens ledelse havde fået i offentligheden. Jørgen Brændstrups gyldne faldskærm til 12 millioner kroner, flere års ejerskab af en underskudsgivende industrivirksomhed på Amager, lån til storkunder til tvivlsomme aktiekøb i Molslinien, et mangelfuldt prospekt, som lokkede eksmilliardæren Karsten Ree til at spendere en stor del af formuen på banken, samt lommepengene til eksbokseren Hans-Henrik Palm, som efter sin forretnings sammenbrud blev boende i luksusvillaen i Hellerup.

Betaling for at finde investor

Advokat Jens Christensen har gennemgået disse og andre beskyldninger og kun fundet få ansvarspådragende forhold, herunder omtalte valutalån, som har medført et tab på næsten 400 millioner kroner for banken, og den berømte låneaftale med erhvervsmanden Per Siesbye som hjalp med at finde bankens nye storinvestor Karsten Ree i 2010.

Det lykkedes som bekendt, og Siesbye skulle så have en procent i honorar. I stedet for at betale Siesbye forslog banken ham at købe en ejendom til ni millioner kroner. Banken tilbød også en kredit-ramme på ni millioner kroner til køb af nye obligationer i Amagerbanken. Denne aftale, mener advokat Jens Christensen, er i strid med loven, og forholdet er meldt til politiet af Finanstilsynet.

Jens Christensen kritiserer derudover flere af Amagerbankens års- eller delårsrapporter for at være mangelfulde og fejlagtige. Han er blandt andet kritisk over for delårsrapporten for første halvår 2009, hvor han vurderer, at banken har værdisat bankens udlån næsten en halv milliard kroner for højt, hvilket betyder, at egenkapital og driftsresultat blev væsentligt overvurderet.

Advokaten foreslog i rapporten fra sidste år, at dette forhold undersøges nærmere. Finanstilsynet ønsker imidlertid ikke at oplyse, om denne eller andre undersøgelser af Amagerbanken er undervejs, ligesom tilsynet heller ikke vil oplyse, om der venter Amagerbankens tidligere ledelse flere politianmeldelser.