Amagerbank-sag kan smuldre

Det største af de kritiserede valutalån blev ydet allerede i 2008, da kunderne stadig var solvente og velhavende.

ARKIVFOTO 2011 Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

En væsentlig del af politianmeldelsen af Amagerbankens gamle ledelse hviler på blød bund. Det største af de valutalån, som politianmeldelsen handler om, blev nemlig ydet langt tidligere, end det fremgår af den advokatundersøgelse af banken, som blev gennemført efter krakket.

Advokatundersøgelsen danner grundlag for Finanstilsynets politianmeldelse, og den kalder bevillingerne af valutalånene for »uforsvarlige«.

»Bevillingerne ydes til kunder, hvis engagementer er nødlidende med løbende drifts- og likviditetsunderskud, og hvor pantesikkerheder og sikkerhed i form af kautionserklæringer er tæt på værdiløse, og hvor der forinden er sket betydelige nedskrivninger på engagementerne«, skrev advokat Jens Christensen, som i 2011 blev bedt af Erhvervs- og Vækstministeriet om at undersøge bankens krak.

Videre skriver advokaten, at lånene er optaget »på grundlag af bevillinger i Banken i perioden primo maj 2009 til primo januar 2010«, altså på et tidspunkt, da finanskrisen var allerdybest.

Men materiale i Berlingskes besiddelse viser, at det største af de syv valutaengagementer blev bevilget allerede i maj 2008, altså præcis et år tidligere end angivet i redegørelsen.

Det er en afgørende forskel, for først med Lehman Brothers’ krak i september 2008 accelererede krisen.

Jens Christensen ønsker ikke at gå ind i en nærmere diskussion af redegørelsen.

»Jeg har afvejet tingene meget nøje, da jeg skrev dem, og derfor vil jeg som udgangspunkt henvise til det, der står i selve rapporten,« siger han.

Det fremgår af rapporten, at et andet, mindre valutalån er bevilget i maj 2009, og at de fleste af lånene er bevilget »i forlængelse af eksisterende engagementer«.

Med de nye oplysninger er det blevet sværere at få bankens ledelse dømt efter Straffeloven, for advokatredegørelsen peger nemlig kun på Straffeloven i forbindelse med bevillingerne af valutalånene.

Men ledelsen kan muligvis stadig få en bøde for at overtræde Lov om Finansiel Virksomhed, fordi den undlod at opsige valutalånene, da lånevalutaerne senere steg i kurs.