Alt skal undersøges

Fem skarpe.

I dag til direktør Erik Bonnerup, formand for regeringens udliciteringsråd.

Hvilke myndighedsopgaver bør efter din mening udlægges til private firmaer?

- Vi i rådet er ikke eksperter i, hvad der kunne være naturligt at lægge ud. Men vi opfordrer til, at ministerierne eller andre myndigheder selv gennemgår de opgaver, de udfører, for at finde opgaver, som kunne lægges ud til private.

De skal undersøge, om man kan få gjort det bedre og billigere end i dag.

Kunne du forestille dig, at et privat firma driver et dansk fængsel?

- Det er ikke der, vi skal starte. Men når det kan lade sig gøre i andre lande, så kan det måske lade sig gøre i Danmark også. Det handler meget om traditioner. I England ser man at redningstjenesten er offentligt drevet, og der kan man næppe forestille sig en privat redningstjeneste, som vi jo har. En række andre opgaver vil være mindre komplicerede at lægge ud til private.

Hvilke risici ser du ved udlicitering af myndighedsopgaver?

- Jeg har svært ved at se nogle risici. De myndighedsopgaver, der i fremtiden udføres af private, vil jo stadig vil være under tilsyn og kontrol af myndighederne. I dag skal det jo også kontrolleres, om det offentlige udfører myndighedsopgaver rigtigt osv. Så forskellen vil være, at myndighederne kontrollerer private firmaer i stedet for at kontrollere sig selv, og det kan måske være en fordel.

Hvor går grænsen for hvilke myndighedsopgaver, man bør udlicitere?

- Der er nogle deciderede myndighedsopgaver, som vi aldrig kunne drømme om at lægge ud til private. Jeg ville som sagt ikke begynde med fængslerne.

Står et enig Udliciteringsråd bag en opfordring til udlicitering af myndighedsopgaver?

- Vi i rådet har en meget pragmatisk holdning til udlicitering, og vi er helt enige. Også selvom vi er sammensat af folk fra både det private og fra den offentlige sektor. Vi opfordrer til, at det undersøges, hvilke opgaver man kan lægge ud.