Alle lamper blinker rødt for dansk økonomi

Nationalbanken gentager tirsdag sin advarsel mod overophedning af dansk økonomi, og den konstaterer, at risikoen ikke er blevet mindre - tværtimod.

- Med udsigt til fortsat fremgang hos vore handelspartnere og en solid økonomi i de danske husholdninger ventes væksten i efterspørgslen at fortsætte i den nærmeste fremtid. Presset på arbejdsmarkedet tegner dermed også til at fortsætte, og den tiltagende lønstigningstakt forværrer de danske virksomheders konkurrenceevne, skriver Danmarks Nationalbank i sin kvartalsoversigt for 4. kvartal.

- Risikoen for en efterfølgende periode med en ugunstig udvikling i aktivitet og ledighed er hermed øget, står der videre.

Nationalbanken anfører, at væksten i verdensøkonomien i højere grad kommer fra emerging markets, mens industrilandene står bag vækstafdæmpningen. Den forudser aftagende BNP i USA, stabil og høj vækst i Asien og en fortsat ekspansion i Europa. Samtidig ser den en risiko for lavere vækst og højere inflation end det centrale skøn.

RB-Børsen