Alle kommer billigere over Storebælt

Alle trafikanter stilles lige i regeringens nye udspil til lavere takster over Storebælt. Regeringen har kikket på muligheder for takstnedsættelser de seneste tre år efter den store succes, forbindelsen har opnået - p.t. med 24.000 biler i døgnet - men først nu, da Socialdemokratiet - som tidligere ikke har villet røre ved taksterne - gik ud med at foreslå en 25 pct''s nedsættelse, uden dog at drage lastbilstransporten med - så gik regeringen ud med det nye udspil.

- Vi har bl.a. haft hanvendelser fra 100 borgmestre, som bad om takstnedsættelser, som både vil øge mobiliteten for borgerne - og styrke vækstmulighederne ved at reducere erhvervslivets transportomkostninger på såvel vej som bane. Det er forkert at Socialdemokratiet fravælger lastbilerne, sagde trafikminister Flemming Hansen, da han fremlagde regeringens plan.

Planen, der af tekniske grunde først kan træde i kraft 1. marts, ventes vedtaget først i det nye år.

Den indebærer en enkeltvejs-pris på 195 kroner for en person- eller varebil.

En særlig week-end pris er 155 kroner. Den træder først i kraft 1. maj - også af tekniske årsager.

Erhvervsrabatten for en brobizz øges fra fem- til 10 pct. DSB''s afgift for at krydse bæltet nedsættes også så den matcher de 20 pct. bilerne kommer billigere over.

Godstransporten på skinner opnår de samme 10 pct''s rabat som lastbilstransporterne. Endelig lægges udgifter til jernbanetekniske anlæg på forbindelsen over til A/S Storebælt i stedet for Banedanmark, så jernbanetransporten ikke belastes af disse omkostninger.

Plads til lavere pris

- Analyser viser, at der nu er plads til at sænke afgifterne, men det skal ske på en afbalanceret og økonomiske forsvarlig måde. Således vokser gælden ikke - men den vil blive afdraget som hidtil, sagde Flemming Hansen.

Det vil dog tage yderligere ote år, før den er betalt tilbage - dvs. til 2030, men en fortsat øget popularitet kan dog fremskynde det. Man forventer i øjeblikket at trafikken vil blive øget med ca. otte pct.

Rederierne er ikke så glade for at broen bliver billigere, men trafikministeren understregede, at Storebæltsforliget fra 1986, der garanterer færgeforbindelserne, stadig gælder.

- Foruden at jeg taler partierne bag forliget, tager jeg kontakt med rederierne for at forhandle med dem. Hvis det er nødvendigt, har jeg også5 penge med til dem - rederierne skal have fair vilkår. Bliver der tale om behov for tilskud, skal EU med som led i bestemmelser om licitation, sagde Flemming Hansen.

Faktabox: Priser.kr. inkl. moms Takst 2005 Regeringsforslag ændring

-

Personbil 250,00 195,00 minus 22 pct

Personbil m. anhænger 380,00 300,00 minus 21 pct

Brobizz måned 4.135,00 3.310,00 minus 20 pct.

Motorcykel 130,00 105,00 minus 19 pct.

Varebil u. 6 m. 250,00 195,00 minus 22 pct.

- u. 6 n. m. anhænger 380,00 300,00 minus 21 pct.

- o. 6 m./u. 2,7 m. høj 380,00 300,00 minus 21 pct.

- o. 6 m/o. 2,7 m. høj 630,00 565,00 minus 10 pct.

Lastbil u. 10 m. 630,00 565,00 minus 10 pct.

Lastbil o. 10 m. 1.000,00 900,00 minus 10 pct.

Bus u. 10 m. 630,00 565,00 minus 10 pct.

Bus o. 10 m. 1.000,00 900,00 minus 10 pct.

--