Airbus er optimistisk

Airbus'' ledelse forhandler om et industrielt samarbejde med japanerne, der kan munde ud i, at flere af delene til gigantflyet kan fremstilles

i Japan og medføre købsordrer hos japanske flyselskaber. Japan Airlines er interesseret efter fusionen med indenrigsflyselskabet

Japan Air System. JAL er det eneste japanske flyselskab, der indtil nu har Airbusfly i sin luftflåde.Positivt signal

(BERLIN)

Et positivt signal om fremtiden for tysk økonomi kommer fra ZEW, Centret for Europæisk Økonomiforskning i Mannheim.

ZEW-analytikere siger i en rapport, at udsigterne til en økonomisk fremgang nu er betydeligt mere positive end for et par måneder

siden. ZEWs analyse af forventningerne er i januar steget med 10,1 points til 35,9 points. For hele eurozonen er stemningsbarometeret

steget med 12,8 points til 43,1 points. ZEW indhenter hver måned sine målinger fra 300 analytikere, hvoraf de 60 pct.

forventer en ny rentesænkning i den europæiske centralbank ECB.Tysk prishop(BERLIN) I Tyskland er forbrugerpriserne

i det svundne år steget som ikke set i de seneste syv år. Det tyske statistiske kontor oplyser, at prisstigningerne i

fjor var på 2,5 pct. Så langt tilbage som i 1994 noteredes prisstigninger på 2,7 pct. for hele året. I fjor

var det fra sommeren først og fremmest fødevarepriserne, der gik til vejrs med 5,3 pct. og kød og fisk steg henholdsvis

9,7 pct. og 6,9 pct. Æg og mælkeprodukter gik op med 7,8 pct. BSE-krisen bidrog i høj grad til det store prishop.


Omstillingen

fra DM til euro i år førte på forhånd til frygt for skjulte prisstigninger ved oprundinger, men det har vist

sig at være sket i et meget begrænset omfang.Blair på sporet(LONDON) Premierminister Blairs regering

vil inden år 2010 bruge ca. 33,5 mia. pund til en mærkbar forbedring af det britiske jernbanesystem. En række alvorlige

togulykker med mange døde gennem de seneste år har afsløret alvorlige fejl og mangler ved jernbanedriften. Regeringen foreslår

i sin plan, at private investorer kan medvirke med yderligere 22,5 mia. pund.


Den forringede togdrift i Storbritannien giver

hyppigt anledning til kritik på de britiske blades forsider og skabt stigende problemer for regeringen. Det private selskab

Railtrack ejer og driver jernbanenettet, men har gjort det så utilfredsstillende, at transportminister Stephen Byers har fratage

selskabet de offentlige tilskud og sat selskabet under administration. Ifølge den nye plan skal der anskaffes 1700 nye togvogne til

de mest befærdede ruter i det sydøstlige England. Videre skal skinnenettet fornyes og signaltjenesten moderniseres. Alt

dette skal ske inden år2007. De britiske jernbaner blev privatiseret i 1996Andersen i knibe(LONDON) Arthur Andersen

& Co., der betegnes som den bedste blandt de bedste internationale revisions- og rådgivningskoncerner, er kommet stærkt i

søgelyset efter at det er konstateret, at flere ledere af Andersens afdeling i Houston, Texas, har tilstået at have destrueret

tusindvis af dokumenter i den konkursramte energikoncern Enron, der er hjemmehørende i Houston. Andersens øverste ledere

har straks bortvist de skyldige, men det ser ud til, at de juridiske myndigheder i USA vil drage Arthur Andersen med ind i de forestående

forundersøgelser af Enrons økonomiske undergang. Enron betalte årligt 50 mio. dollars for Arthur Andersens tjenesteydelser. Rådgivningskoncernen

har hovedkontor i Chicago og beskæftiger 85.000 i 84 lande.Detailsalg faldt i USA(WASHINGTON) Det svigtende julesalg

i USA har gjort, at det ikke kom som en overraskelse, at detailhandelens samlede salg på 295,11 mia. dollars i december nu er

opgjort til 0,1 pct. mindre end i december år 2000, fremgår det af handelsministeriets oplysninger, men det understreges

samtidig, at man på forhånd havde regnet med en meget større nedgang end det var tilfældet. Uden bilsalget

var nedgangen også 0,1 pct. Det mere positive er, at mange detailforretninger har ryddet hylderne for lagervarer. Der er derfor

håb om, at detailhandelen snart igen vil afgive ordrer på nye varer og dermed sætte mere gang i produktionen i USA.

Land

Rover jobs i fare

(LONDON) Hos Land Rover, der er et datterselskab af Ford Motor Company, er 11.000 jobs kommet i farezoenen på

grund af en strid mellem Land Rover og en underleverandør, UPF-Thompson, Sidstnævnte har på grund af en påtrængende

opsamlet gæld på 50 mio. pund eller det dobbelte af årsindtjeningen, krævet 45 mio. pund fra Land Rover for

at sikre sin egen fremtid som leverandør af chassis''er til Land Rover modellen, den populære og bedst sælgende

Discovery.


Det har Land Rover ifølge "Financial Times" taget ilde op og truer med helt at standse produktionen

af Discovery, der kan koste 11.000 arbejdspladser.


Land Rover har senest haft et årsunderskud på 250 mio. dollars

og siger, at opkrævningen, foretaget gennem KMPG administrationsselskabet, kan bringe Fords store rekontruktureringsplan i fare.

Ford erhvervede for 2,7 mia. dollars Land Rover i fjor efter at Rover-gruppen og BMW skiltes.Brasiliansk bankkøb

(RIO

DE JANEIRO) Brasiliens næststørste bank, Banco Bradesco, er i gang med at overtage kontrollen med Banco de Mercantil

de Sao Paulo for ca. 570 mio. USdollars, hvilket svarer til godt 82 pct. af Banco Mercantils handelsværdi. Samtidig overtager

Banco Bradesco assurancegruppen Finasa Seguradora og Credit Financiamento e Investimento og købte i sidste uge for 900 mio.

USdollars et finansadminstrationsselskab fra Deutsche Bank AG. Banco Bradescos værdi anslås til over 48 mia. USdollars.

Banken har 12 mio. kunder fordelt i 2800 filialer.Armanis rekordsalg(MILANO) Den italienske modekoncern Giorgio Armani

havde i året 2001 et rekordsalg på 1,27 mia. euro. Det er 23 pct. mere end i året før. Gennem de seneste

tre har der årligt været en vækst på 18 pct. i snit. Salget er med 35 pct. øget mest i USA fulgt af

29 pct. i det asiatiske område, mens Europa noterer en stigning på 13 pct. Armani har investeret 273 mio. euro og har

fået en aftale i stand med den italienske strikvareproducent Miss Deanna. I løbet af 2001 åbnede Armani 33 nye

modeforretninger i globale storbyer.Comsat til Telenor(OSLO) Det norske teleselskab Telenor har for 116 mio. USdollars

(1,033 mia. nkr) overtaget Comsat Mobile Communications fra Lockheed Martin Corp. i USA.


Comsat, der leverer globale telekomtjenester

til brugere til vands, til lands og i luften, har et årligt salg på 100 mio. USdollars. Telenor danner et nyt selskab

med Comsat. Det får navnet Telenor Satellite Services Inc. Telenor, der beskæftiger 23.000 ansatte i 30 lande, er med købet

blevet en verdens største udbydere af satellit telekommunikation. Telenor havde i fjor en indtægt på 37,6 mia.

nkr.Asien-økonomi på vej op igen

(LONDON) De asiatiske lande udenfor Japan kan notere en bedring i deres økonomier

og er igen på vej op. Japans vej ind i en tredje recession i et årti synes ikke at have afsmittende virkning på

de asiatiske lande, siger American Express'' cheføkonom John Calverly i London, men han understreger, at enhver positiv udvikling

i den japanske økonomi, der er det asiatiske områdes største, vil have en ekstra stor indflydelse på udviklingen

i nabolandene. Calverly venter, at det asiatiske finansområde kan få en økonomisk vækst på sammenlagt

2 til 3 pct. i år. Han venter en gunstig udvikling i USAs økonomi fra årets andet kvartal.