Afmatning rammer Danmark

- Hvis man kan tage tallet for gode vare, så begynder den globale afmatning også at æde sig ind på Danmark,

siger Klaus Kaiser.Den sæsonkorrigerede ledighed er i september opgjort til 5,3 pct., mens analytikere inden offentliggørelsen

blot havde ventet en ledighed på 5,1 pct. Samtidig har Danmarks Statistik revideret ledigheden i august op med 0,1 pct.point

til 5,2 pct.- Der har længe været stor stabilitet omkring arbejddsløsheden, og der har ikke været tegn

på en kraftig forværring, men det har været den indenlandske efterspørgsel, der har holdt ledigheden nede,

siger Klaus Kaiser.Han anfører, at revideringen af augusttallet kan være en årsag til, at markedet ikke havde

set stigningen komme. Torsdagens tal fra Danmarks Statistik viste, at der i september var 149.100 ledige svarende til en sæsonkorrigeret

arbejdsløshed på 5,3. Måneden før var der 144.400 ledige svarende til en arbejdsløshed på 5,2

pct. I faktiske er ledigheden opgjort til 137.900 personer svarende til 4,9 pct. I august var den faktiske ledighed på 145.100

personer svarende til en arbejdsløshed på 5,2 pct.