AF skal gøre sig attraktiv for virksomhederne

Fem skarpe. I dag til direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Henrik Bach Mortensen om beskæftigelsesindsatsen.

Hvorfor er I endnu engang ude med riven over for arbejdsformidlingen og a-kasserne?

- Fordi det er nu, vi har en enestående chance for at skabe arbejdspladser til alle, der tidligere har haft svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er uforståeligt for virksomhederne, at de forgæves søger efter arbejdskraft og at der på samme tid er går arbejdsløse rundt med kvalifikationer til at bestride de pågældende job. Det er uacceptabelt for virksomhederne. Det er for let for de ledige at sige nej til de tilbud, der er.Tror I ikke på, at arbejdsformidlingen, a-kasserne og kommunerne gør alt, hvad de kan for at få de ledige i arbejde?

- Det vi kan sige er, at ledigheden falder, men den kunne falde endnu mere, hvis beskæftigelsessystemet fungerede ordentligt. Virksomheder, der mangler medarbejdere til ufaglærte job, bør have en garanti for, at de i løbet af få dage kan få motiverede medarbejdere henvist. Kan arbejdsformidlingen ikke løfte denne opgave, bør virksomheden på AF's regning kunne få løst sit arbejdskraftbehov af andre veje.Er det ikke virksomhederne, som ikke er gode nok til at bruge arbejdsformidlingen?

- Det er korrekt, at mange virksomheder ikke bruger AF, men det skyldes, at de har haft nogle uheldige oplevelser. Ydelserne fra arbejdsformidlingen er gratis for virksomhederne, og ingen vil sige nej til et tilbud, som de ikke skal betale for, hvis det er godt nok. Derfor handler det om, at AF skal gøre sig mere attraktive over for virksomhederne.Flere virksomheder giver udtryk for, at de helst ikke vil have de ledige, der bliver tvunget i job, fordi de er umotiverede. Har de ikke ret?

- Det har de helt givet. Arbejdsmarkedet er meget stramt, men AF skal ikke bare sende de ledige ud på må og få. Det handler om, at AF nok skal bruge deres redskaber en smule anderledes. De ledige, som ikke er motiverede, de skal have styrket deres kvalifikationer gennem aktivering.Ledigheden er historisk lav. Hvor langt skal den ned, før I stopper jeres kritik?

- Det er klart, at når man har en ledighed på 100.000 personer, som står i et jobskifte, så ville der være nogle som er i et jobskifte. Men der er samtidig mange, der har været ledige i længere tid. Helt grundlæggende må vi kræve, at de arbejdsløse står til rådighed for arbejdsmarkedet. På det punkt kunne vi godt ønske, at arbejdsformidlingen bliver bedre til at formidle job og følge op på deres indsats. Samtidig er vi skeptiske over for, om a-kasserne er de rigtige til at kontrollere rådighedsforpligtigelsen. Det er jo trods alt deres egne medlemmer, der skal kontrollere.