Ældres jobfremgang

Læs mere
Fold sammen
Stigningen i aldersgruppernes beskæftigelsesfrekvenser bekræfter, at de over 50-årige klarer sig lige så godt

som andre aldersgrupper på arbejdsmarkedet. Alene andelen af 55-59-årige, der er kommet i arbejde er steget med over 10

pct. de seneste fem år, skriver Arbejdsmarkedspolitisk Agenda.Seniorernes beskæftigelsesfremgang bekræfter

endnu engang billedet af, at ældre i flere henseender klarer sig lige så godt som andre grupper på arbejdsmarkedet.Dele

af seniorernes fremgang på arbejdsmarkedet kan ganske vist forklares med, at færre ældre er på overgangsydelse,

og at kvinder har fået højere erhvervsdeltagelse.