Advokater sår tvivl om grundlag for hjemsendelser af Skat-chefer

I september blev fire chefer i Skat sendt hjem på grund af svindlen med udbytteskat. Advokaterne for tre af cheferne sår nu tvivl om grundlaget for hjemsendelserne og fortæller, at de ikke er blevet præsenteret for konkrete begrundelser.

Direktør Jesper Rønnow Simonsen beskyldes af de to advokater for at have hjemsendt fire medarbejdere på et spinkelt grundlag. ARKIVFOTO. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Ledelsen i Skat reagerede prompte og handlekraftigt på afsløringen af det historiske svindelnummer med dansk udbytteskat ved at sende fire chefer hjem.

I september blev inddrivelsesdirektør Jens Sørensen, to underdirektører og én funktionsleder hjemsendt fra Skat på grund af den fejlagtige udbetaling af milliarder i dansk udbytteskat til en formodet gruppe internationale svindlere.

Men advokaterne for tre af de fire hjemsendte chefer rejser nu tvivl om selve grundlaget for hjemsendelserne. De retter samtidig en anklage mod Skats ledelse og direktør Jesper Rønnow Simonsen for at ofre de fire chefer i en politisk betændt sag.

Stine Gry Johannesen, advokat hos advokatfirmaet Koch Christensen, er advokat for to af de mellemledere i Skat, der er blevet sendt hjem på grund af udbytte-skattesagen.

»Det er min vurdering, at der ikke er noget på nogen af dem. Jeg kan simpelthen ikke med mine mest kritiske briller se, at der skulle være noget at komme efter. Det er min vurdering, at de blev sendt hjem, så ledelsen i Skat kunne vise handlekraft. Det ser ikke kønt ud,« siger Stine Gry Johannesen.

Hendes kollega, Jacob Aaes, partner hos Koch Christensen, er advokat for den hjemsendte direktør for inddrivelse i Skat, Jens Sørensen. Jacob Aaes er enig og undrer sig over, at Skats øverste chef, Jesper Rønnow Simonsen, blev siddende på posten, mens fire underordnede blev sendt hjem:

»Den øverste chef er blevet på broen til trods for sagen, og Jens Sørensen havde da gerne givet en hånd med at få afdækket sagen. Men måske er det ikke politisk bekvemt,« spørger Jacob Aaes.

»Jens Sørensen vil gerne fortsætte hos Skat, medmindre at det bliver fastslået af en uafhængig forhørsleder, at han har gjort noget forkert, som umuliggør dette. I forhold til sit arbejdsliv har han meget begrænset råderum, og han må ikke tage andet lønnet arbejde. Det er et underligt vakuum at være i. Generelt set trives Jens bedst, når han har noget at rive i,« tilføjer Jacob Aaes.

Jens Sørensen har ikke ønsket at stille op til interview med Berlingske, men Jacob Aaes forklarer, at han selv har den opfattelse, at han ikke har gjort noget forkert med hensyn til svindelsagen med dansk udbytteskat.

»Jeg har også meget svært ved, at se, at han skulle have gjort sig skyldig i nogen tjenesteforseelser, som skulle gøre, at han ikke kan fortsætte. Men han er klar over, at der er et væsentligt politisk pres i denne sag, hvor det jo samtidig ser ud til, at det er hårdkogte internationale svindlere, der står bag,« siger Jacob Aaes.

Situationen for de hjemsendte chefer i Skat minder om situationen for tidligere departementschef i Skatteministeriet Peter Loft, der siden marts 2012 har været sendt hjem med fuld løn uden at være blevet afskediget.

I august kom det frem, at der var blevet svindlet med dansk udbytteskat for 6,2 mia. kroner i perioden 2012-2015. Den formodede svindel er siden svulmet til 9,1 mia. kroner, hvoraf Bagmandspolitiet har beslaglagt 1,7 mia. kroner. Ifølge retsdokumenter, som Berlingske har set, er den britiske finansmand Sanjay Shah, der bor i Dubai, den hovedmistænkte i svindelsagen, og Bagmandspolitiet jagter netop nu de mange forsvundne penge og den formodede bagmand.

I september konkluderede Skatteministeriets Interne Revision, at der har været »alvorlige ledelsesmæssige svigt og processuelle fejl og mangler« i forbindelse med den fejlagtige refusion af udbytteskatter.

»I svindelsagen med udbytteskat er der tale om et ledelsesmæssigt svigt fra flere ledere og på flere niveauer. Svigtet består i manglende omhyggelighed i udbetalingen, manglende procedurer og fokus på de revisionsrapporter, der har påpeget problemer på området,« sagde direktør i Skat Jesper Rønnow Simonsen, i forbindelse med hjemsendelserne den 25. september i år.

Men siden er de fire chefer eller deres advokater ikke blevet præsenteret for flere oplysninger om baggrunden for hjemsendelserne:

»Det foreløbige grundlag for hans hjemsendelse er den undersøgelse, som Intern Revision foretog i et meget kort tidsrum. Det grundlag mener Skat, at man kan kritisere Jens Sørensen for. Skat har ikke præsenteret mere konkrete oplysninger for os. Men den undersøgelse afdækker langtfra hele hændelsesforløbet, og jeg opfatter det udelukkende som et spil for galleriet indtil et eventuelt tjenstligt forhør,« siger Jacob Aaes, advokat for Jens Sørensen.

Selv om Jens Sørensen gerne vil tilbage til Skat, bliver det formentlig ikke som inddrivelsesdirektør igen. Skat er netop nu i gang med at besætte stillingen til anden side:

»Vi er vidende om, at Skat søger efter en ny inddrivelsesdirektør, og så længe pengene og stillingsbeskrivelsen passer i forhold til Jens Sørensen, er det jo ikke noget, som vi agter at protestere over,« siger Jacob Aaes.

Stine Gry Johannesen, advokat for de to hjemsendte mellemledere, peger på, at svindlen med udbytteskat efter alt at dømme ligner et meget udspekuleret svindelnummer.

»At Skat er blevet narret behøver ikke nødvendigvis at være nogens skyld. Skat skal selvfølgelig vurdere, om kontrolprocesserne har været gode nok. Men mine klienter har ikke haft med vurderingen af, om der skulle foretages udbetalinger, og deres hjemsendelser er uforståelige,« siger hun og tilføjer:

»Mine klienter vil bare gerne passe deres arbejde, og vi har ikke kunnet få nogen former for konkrete begrundelser for deres hjemsendelser.«

De to advokater forventer, at Rigsrevisionens bebudede undersøgelse af svindelsagen med dansk udbytteskat formentlig vil skabe mere klarhed over situationen for de hjemsendte chefer. Rigsrevisionen oplyser, at en undersøgelse af sagen forventes at være klar i februar.

Det har ikke været muligt at få et interview med Skat eller direktør Jesper Rønnow Simonsen om sagen.

»Som svar på din henvendelse kan Skat oplyse, at der er fire medarbejdere, der fortsat er hjemsendt, og at andre ledere i Skat varetager deres opgaver. Da der er tale om personalesager, har Skat ikke mulighed for at udtale sig nærmere om vilkår, hvorvidt der har været møder, eller hvad der fremadrettet skal ske,« oplyser Skats presseafdeling i en mail.

Den fjerde hjemsendte chef hos Skat er organiseret hos DJØF, og her ønsker man ikke at udtale sig om sagen nu.