Advokater ryster Vestas-træet

Erhvervskommentator

Det er ikke usædvanligt, at en stor global virksomhed som Vestas konstant er involveret i større og mindre tvister – også egentlige retssager, som oftest falder til ro ved frivillige forlig. I Vestas’ tilfælde risikerer mængden af sager og ikke mindst bitterheden og omtalen i disse sager imidlertid at overskygge de rekordresultater, vindmøllekoncernen lægger frem i disse år.

Der er næppe tvivl om, at de mange tvister og sager irriterer den Vestas-ledelse, der sidder i dag med formand Bert Nordberg og topchef Anders Runevad i spidsen. Denne ledelse har i vid udstrækning arvet disse sager fra den tidligere Vestas-ledelse, dengang formanden hed Bent Erik Carlsen og topchefen hed Ditlev Engel. Men den nuværende Vestas-top ligger næppe søvnløs om natten. Mange af disse sager skyldes nemlig, at advokater går hårdt til biddet i håb om at lande et forlig for deres respektive klienter. Man ryster så at sige træet i håb om, at der falder frugter ned.

En af dem er det belgiske advokatselskab Deminor, der har specialiseret sig i at tage sager for grupper af utilfredse aktionærer. Deminor har i flere år repræsenteret omkring 50 tidligere og nuværende Vestas-aktionærer med trusler om retssager mod Vestas. Et gruppesøgsmål der har sit udgangspunkt i et meget omstridt og kritiseret skift af regnskabsprincipper for nogle år siden, som efter Deminors opfattelse er ansvarspådragende, fordi de pågældende investorer har lidt tab.

Den højest profilerede Vestas-sag er dog den langvarige og indimellem noget diffuse strid mellem Vestas og den tidligere finansdirektør Henrik Nørremark, der på et tidspunkt også var under politiets efterforskning i den såkaldte Indien-sag. Bagmandspolitiet droppede dog at gå ind i sagen, og for et par måneder siden landede Vestas og Henrik Nørremark et hemmeligt forlig. Nørremark havde på sin side rejst sag mod Vestas, fordi Vestas ikke ville udbetale hans fratrædelsespakke på omkring ti mio. kr., da Nørremark blev fyret.

Senest har dagbladet Børsen beskrevet en sag om en mørkelagt rapport om interne forhold i Vestas efter et whistleblower-tip. Vestas-ledelsen har angiveligt på et tidspunkt selv bestilt en undersøgelse hos dets revisor, PwC, om en række interne – og må man formode – kritiske forhold i Vestas. Denne PwC-undersøgelse dukkede op i forbindelse med Nørremark-sagen. Hvad der konkret står i rapporten er uvist. Vestas er tro mod sin tilknappede facon og er derfor presset i defensiven.

Samtidig har Vestas bekræftet, at virksomhedens kontorer i Tyskland er blevet ransaget af de tyske skatte­myndigheder i en sag, der kan komme til at handle om skatteunddragelse som følge af bestikkelse på det tyske vindmøllemarked. Derudover skriver Vestas selv i en lille note i regnskabet, at der er udestående skattesager i udlandet med relation til transferpricing – altså interne handler i Vestas.

Endelig har Henrik Nørremarks juridiske rådgiver, den amerikanske advokat Jeffrey Green, meldt Vestas-toppen til politiet med beskyldninger om, at ledelsen i sin tid sendte en grundløs politianmeldelse af Nørremark af sted, alene med det formål at forhindre ham i at få et nyt job. Det skal med, at det står enhver frit for at foretage anmeldelser til politiet. Der er dog først tale om en konkret sag, hvis politiet tager sagen, og der rejses en sigtelse.

Vestas-ledelsen er generelt meget lukket omkring disse sager, mens modparten kører hårdt på i medierne. Det giver støj på linjen, og tavsheden hos Vestas-ledelsen gør vindmøllekoncernen med hjemsted i Aarhus til et oplagt bytte.

Noget tyder dog på, at aktiemarkedet ikke betragter disse mange sager og persontvister i Vestas som en trussel mod virksomhedens overordnede økonomi. Vestas-aktien er blandt de bedste over de senere år. Der synes at være betydelig forskel på Vestas før, og Vestas nu.