Advokater leverede mad ud af huset

Advokatfirma skjulte madsalg i regnskaberne, hvilket er i strid med retsplejeloven.

Advokatfirmaet Johan Schlüter solgte fra kantinen mad ud af huset. Foto: Asger Ladefoged
Læs mere
Fold sammen

Johan Schlüter Advokatfirma I/S nøjedes ikke med at sælge advokatydelser. Advokatkontoret drev også kantine og solgte mad ud af huset til bl.a. Dansk Journalistforbund, og det er i strid med retsplejelovens regler om, at et advokatselskab alene må have til formål at drive advokatvirksomhed.

Det fremgår af Sø- og Handelsrettens kendelse vedrørende konkurskarantæne mod en af de tidligere partnere i advokatfirmaet, Susanne Fryland. Ifølge kurator i konkursboet Boris Frederiksens fremstilling, som er citeret i kendelsen, udgjorde mad-ud-af-huset-forretningen gennem fire år fra 2011 til 2014 i alt 14,5 mio. kr. af advokatkontorets omsætning.

Advokatfirmaet leverede bl.a. mad til Dansk Journalistforbund, Louis Poulsen A/S, Winsløw Advokatfirma samt til Susanne Frylunds, Johan Schlüters og Lars Halgreens eget firma, Registrering Danmark.

Ifølge Boris Frederiksen har Johan Schlüter Advokatfirma I/S ikke gjort opmærksom på, at en »ikke uvæsentlig del af omsætningen« blev genereret uden for advokatydelserne.

Alligevel blev madsalget indregnet i brutto­fortjenesten.