Advokat: Godt værktøj for smv'erne

Erhvervsadvokat mener, at mange virksomheder kan hente frisk kapital fra rate- og kapitalpensioner. Læs her hvordan.

Læs mere
Fold sammen

Hvis din bank under finanskrisen har smækket låget på udlånskassen i, så er aktieindskud fra rate- og kapitalpensioner måske løsningen.

Erhvervsadvokat Jan Schøtt-Petersen fra Ret&Råd Helsingør vurderer, at langt flere end de nuværende 600-700 virksomheder kan gøre brug af en lovændring fra 2005 om at tillade pensionsinvesteringer i unoterede selskaber.

- Mange virksomheder kan have gavn af ordningen, som kan ses fra to sider: Som en ekstra mulighed for passive pensionsinvesteringer i en eller flere unoterede virksomheder. Og – fra virksomhedens side – som en aktiv kapitalfremskaffelse, for eksempel ved generationsskifte, siger Jan Schøtt-Petersen. 

Læs også: Smv’er går glip af pensions-milliarder

Forretningsplanen vigtig

Han har selv rådgivet flere virksomheder, hvor pensionspenge har været en del af det nye kapitalgrundlag.

- Det er vigtigt først at få udarbejdet en forretningsplan, så den fremtidige aktionærkreds er enig om mål og hensigter for virksomheden. Det er også vigtigt at have en aktionæroverenskomst eller anden aftale, der tager højde for, at investorerne for eksempel kan have forskellig tidshorisont, påpeger Schøtt-Petersen.

En mindre eller mellemstor virksomhed bruger normalt en advokat eller en revisor som rådgiver, når modellen med pensionspenge skal i brug.

- Når aftalerne mellem aktionærerne er på plads, og den nye aktiekapital er fastlagt, så skal pensionsinvestorernes banker have en række oplysninger om selskabet, så de kan udbetale pengene, forklarer Jan Schøtt-Petersen.

Desuden skal investoren sørge for, at Skat hvert efterår får oplysninger om den aktuelle værdi af aktierne, typisk beregnet ud fra egenkapitalen i det seneste regnskab. Værdien bruger Skat til at beregne årets samlede pensionsafkastskat, som bliver trukket fra pensionsopsparingen i december.

Jan Schøtt-Petersen anslår, at rådgivningen typisk koster 30.000-50.000 kr.

Læs også: Smv’er går glip af pensions-milliarder