Advarsel mod farlige flexlån

Læs mere
Fold sammen
Nationalbanken har i sin seneste kvartalsoversigt gravet dybt i fordele og ulemper ved de ellers meget populære rentetilpasningslån.

De er traditionelt billigere og har en lavere ydelse end de fast forrentede lån, men risikoen er også større. Hvis

et voldsomt uvejr trækker op på de internationale valutamarkeder, vil det også sætte sine spor i Danmark i

form af en højere rente på obligationer med en kort løbetid.


Det vil boligejere med et rentetilpasningslån

tydeligt kunne mærke, da deres lån bygger på et-årige obligationer.


Familier, der har finansieret deres

huskøb ved et fastforrentet lån, er derimod i sikker havn.


Nationalbanken påpeger, at den korte rente siden

1994 har været 1,5 pct. lavere end den lange. Men det er langt fra sikkert, at det fortsætter på den måde.


-

Det aktuelle renteniveau er lavt, og sandsynligheden for, at det globale - og mere snævert det europæiske -renteniveau

stiger, må anses for større end sandsynligheden for, at det falder.


- Hvis de europæiske renter stiger, vil

de danske renter også stige, skriver Nationalbanken.


Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen har ved flere lejligheder

gjort opmærksom på, at hvis kronen kommer under pres, vil Nationalbanken hæve den dansk rente, og det vil ske uden

hensyntagen til boligejerne.


Både Nykredit og Realkredit Danmark er dog helt trygge ved situationen.


Boligejerne opfører

sig fornuftigt og har opsparet en stor del af den ydelse, som de har sparet ved at tage et flexlån. Samtidig har de senere års

stigende priser på fast ejendom betydet, at de danske boligejere store friværdier gemt i deres huse eller ejerlejligheder.